Zwolnienie lekarskie – prawa i obowiązki chorego

Inf. prasowa komentarzy: 0

Zwolnienie lekarskie przysługuje każdemu, kto potrzebuje zostać w domu na czas leczenia swojej choroby lub swojego dziecka. W obu przypadkach osoba na zwolnieniu powinna być świadoma, że przysługują jej pewne prawa, ale i obowiązki związane z przebywaniem na zwolnieniu.

W jakich sytuacjach można liczyć na zwolnienie lekarskie?

Zwolnienie lekarskie powinno być wystawione w przypadku, gdy pracownik zachoruje i nie jest zdolny przez to do pracy. Czas, w którym osoba chora przebywa na zwolnieniu, powinien być w pełni wykorzystany na procesy związane z leczeniem oraz rekonwalescencją.

Zwolnienie lekarskie może wystawić lekarz rodzinny, lekarz specjalista, lekarz stomatolog oraz lekarz dyżurujący w szpitalu – tu warto pamiętać, że lekarz specjalista, czy lekarz w szpitalu nie mają prawa odesłać chorego po zwolnienie do lekarza rodzinnego, gdy wszelkie objawy zdrowotne kwalifikują chorego do otrzymania zwolnienia lekarskiego. Jedyną przeszkodą może być brak upoważnienia z ZUS, aczkolwiek w obecnych czasach znaleźć gabinet bez upoważnienia z ZUS jest niezwykle trudno.

Każde wystawione zwolnienie powinno być poprzedzone wywiadem lekarskim i badaniem, które określi stan zdrowia chorego. Bezpodstawnie wystawione L4 mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji dla lekarza i osoby, która taki dokument otrzymała. Otrzymanie zwolnienia jest również możliwe podczas wizyty domowej bądź podczas konsultacji online.

Jeżeli lekarz uzna, że pacjent był niezdatny do pracy wcześniej, niż w dniu wizyty, może wystawić zwolnienie lekarskie z datą wsteczną o maksymalnie trzy dni.

Zaletą dla pracownika oraz pracodawcy jest to, że nie musi pracownik samodzielnie dostarczać zwolnienia do pracodawcy. Dzięki zintegrowanemu systemowi dokument ten zostaje przesłany elektronicznie, co wyklucza wszelkie niedogodności i problemy.

 

Zwolnienie lekarskie na chore dziecko

Kodeks pracy jak najbardziej oświadcza, że można skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, gdy zachoruje nam dziecko. Prawo do tego ma zarówno ojciec, jak i matka, ale z zastrzeżeniem, że oboje jednocześnie z takiego świadczenia nie mogą korzystać.

Zwolnienie lekarskie w takim przypadku przysługuje, gdy rodzic jest objęty ubezpieczeniem chorobowym oraz gdy nie ma kto w gospodarstwie domowym zająć się chorym dzieckiem. Czas zwolnienia do opieki nad dzieckiem zależne jest od wieku dziecka. Rodzice dzieci młodszych mają prawo, aż do 60 dni do wykorzystania nad opieką w jednym roku kalendarzowym. Taki wymiar czasu jest do momentu, gdy dziecko ukończy 14 rok życia. W momencie, gdy dziecko ukończy 14 lat, rodzice zwolnienie lekarskie na dziecko w jednym roku kalendarzowym mogą mieć maksymalnie przed 14 dni. Wyjątkiem są dzieci niepełnosprawne, które ukończyły 14 rok życia, zwolnienie lekarskie w tym przypadku przysługuje na 30 dni.

Przepisy są jasne, w momencie, gdy zwolnienie lekarskie będzie wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem, rodzic automatycznie traci prawo do zasiłku opiekuńczego. Jeżeli kontrola wykaże taką nieprawidłowość, rodzic zostanie zobligowany do zwrotu otrzymanego zasiłku wraz z naliczonymi odsetkami karnymi.

 

Kontrole, które mogą mieć miejsce

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest upoważniony do kontroli, jeżeli będzie taka potrzeba. Pracodawca również może dokonać kontroli, ale w momencie, gdy ma zgłoszonych do ZUS minimum 20 pracowników. Najczęściej jest weryfikowane, czy osoba, która ma wystawione zwolnienie lekarskie, faktycznie przebywa w zgłoszonym miejscu zamieszkania oraz czy wykorzystuje je zgodnie z zaleceniem. ZUS, jak i Pracodawca często weryfikują prawdę na podstawie portali społecznościowych i postów, które są tam publikowane.

Jeśli dojdzie do sytuacji, że kontrola wykazała nieodpowiednie wykorzystanie zwolnienia, pracodawca ma prawo rozwiązać umowę z taką osobą bez wypowiedzenia i z winy pracownika, czyli grozi takiej osobie zwolnienie dyscyplinarne.

Jeżeli nie jesteśmy pewni jak działa zwolnienie lekarskie, to warto skonsultować to z lekarzem i w takim przypadku doskonale sprawdzi się e-Wizyta, podczas której lekarz wyjaśni wszelkie wątpliwości.

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.