Zrosty po cesarce a niepłodność – to musisz wiedzieć!

Blisko połowa cięć cesarskich wikła się pojawieniem pooperacyjnych zrostów. U części pacjentek skutkuje to wystąpieniem pozabiegowej niepłodności oraz różnego rodzaju zespołów bólowych miednicy mniejszej. Skąd właściwie biorą się zrosty po cesarce, jakie są skutki ich pojawienia oraz w jaki sposób z nimi walczyć? – o tym w dalszej części artykułu.

Skąd biorą się zrosty po cesarskim cięciu?

Cesarskie cięcie, podobnie jak inne zabiegi chirurgiczne, wiąże się z przerwaniem ciągłości tkanek. Konsekwencją gojenia się tychże uszkodzeń jest rozwój miejscowego stanu zapalnego, a tym samym możliwość pojawienia się zrostów (w miejscach gojących się uszkodzeń, jak i poza nimi). Zrosty można opisać jako nieprawidłowe, niewystępujące naturalnie, łącznotkankowe połączenia pomiędzy ścianami narządów oraz tkankami. Ich przykładami mogą być zrosty tworzące się pomiędzy pętlami jelitowymi lub pomiędzy
narządami leżącymi w obrębie miednicy mniejszej – jajowodami, jajnikami, pęcherzem moczowym, czy też macicą.

Zrosty po cesarskim cięciu – skutki

zrosty po cesarce

Zrosty pojawiające się po cesarskim cięciu mogą ograniczać ruchomość oraz zniekształcać i zwężać światło objętych nimi narządów.

Skutkuje to między innymi:

  •  Zespołami bólowymi w obrębie miednicy mniejszej – charakteryzują się one występowaniem bólu zlokalizowanego w obrębie miednicy (najczęściej w obrębie podbrzusza lub okolicy krzyżowej) przez okres minimum 6 miesięcy. Często towarzyszą im bolesne stosunki płciowe (tak zwana dyspareunia).
  • Zespołami bólowymi kręgosłupa – zrosty w obrębie jamy brzusznej, poprzez zmianę wzajemnych stosunków anatomicznych pomiędzy narządami oraz pociąganie struktur mięśniowo-nerwowych, mogą wywoływać przewlekłe bóle w obrębie pleców.
  • Niedrożnością lub podniedrożnością jelit – zrosty w obrębie jamy brzusznej są istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia niedrożności lub podniedrożności jelit. Oba te stany objawiają się najczęściej wzdęciami, bólami brzucha oraz zatrzymaniem gazów i stolca. W większości przypadków ich leczenia wymaga pilnej interwencji chirurgicznej.
  • Zwiększeniem ryzyka kolejnych operacji oraz cesarskich cięć – uważa się, iż 4 cesarskie cięcia stanowią górną granicę powyżej, której diametralnie rośnie ryzyko wykonania cesarki.
  • Niepłodnością wtórną – zrosty zniekształcające światło macicy lub jajowodów mogą być przyczyną niemożności zajścia w kolejną ciążę, lub jej utrzymania do czasu rozwiązania.

Zrosty po cesarskich cięciu a niepłodność

Przyjmuje się, iż odpowiednio 7% oraz 6% przypadków niepłodności jest uwarunkowana czynnikami jajowodowymi i macicznymi. W tym pierwszym przypadku związane jest to najczęściej ze zrostami, które modelują lub całkowicie zamykają jajowód. Skutkuje to niemożnością przedostania się komórki jajowej z jajnika do bańki jajowodu, gdzie najczęściej dochodzi do zapłodnienia. W części przypadków niedrożności jajowodów dochodzi wprawdzie do kontaktu plemnika z komórką jajową, ale zarodek nie może dostać się do macicy – sytuacje tą określamy mianem ciąży pozamacicznej.

Jeśli chodzi o niepłodność związaną z czynnikiem macicznym, to również jest często uwarunkowana zrostami (za niepłodność tego typu mogą odpowiadać także wady wrodzone macicy – na przykład macica dwórożna). Dodatkowe pasma łącznotkankowe mogą modelować macicę od zewnątrz, jak i wypełniać jej światło.

Co warte zaznaczenia, zrosty oraz wady macicy mogą także skutkować niemożnością donoszenia ciąży, co będzie się objawiało nawykowymi poronieniami.

Leczenie niepłodności związanej ze zrostami po cesarskim cięciu

Leczenie niepłodności związanej ze zrostami różni się w zależności od ich lokalizacji. Tak więc, przypadki niepłodności uwarunkowanej czynnikiem jajnikowym w pierwszym rzucie próbuje się leczyć chirurgicznie – poprzez zabieg laparoskopowy (skuteczność rzędu około 15%). W przypadku jego nieskuteczności zalecane jest zapłodnienie metodą in vitro.

W przypadku niepłodności związanej z czynnikiem macicznym, pierwszym rzutem leczenia jest również zabieg chirurgiczny – tak zwana histeroskopia zabiegowa. Skuteczność takiej formy leczenia jest wyższa niż w przypadku niepłodności jajowodowej.

Podsumowując, zabieg cesarskiego cięcia jest obarczony licznymi powikłaniami. Jednym z nich są zrosty, które mogą objawiać się bólem, a w części przypadków niepłodnością. Stąd też zabieg cesarskiego cięcia powinien być wykonywany tylko w wybranych przypadkach, gdy istnieją ku temu konkretne wskazania medyczne.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Kamil, student VI roku medycyny. Szczególnie zainteresowany tematyką z zakresu medycyny rodzinnej i podstawowej opieki zdrowotnej oraz leczenia bólu. Wzorujący się na dawnym modelu stosowania medycyny, kiedy to lekarze zajmowali się pacjentem w sposób całościowy, udoskonalonym jednak o najbardziej aktualną medyczną wiedzę i nowoczesne metody terapeutyczne.

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.