Złamanie typu zielonej gałązki – u dzieci złamania pozostają często nierozpoznane

Złamanie typu zielonej gałązki jest bardzo częstym typem złamania kości stwierdzanym w populacji pediatrycznej. Szacuje się, iż stanowi ono około 50% wszystkich złamań w tej grupie wiekowej. Jego cechami charakterystycznymi jest brak przerwania ciągłości okostnej oraz bardzo słabo widoczna na zdjęciu RTG szczelina złamania. Sprawia to, iż uraz tego typu często może pozostawać nierozpoznany. Zatem, czym właściwie jest złamanie typu zielonej gałązki? W jaki sposób się ono objawia oraz jak należy je leczyć?

złamanie zielonej gałązki

Czym jest złamanie zielonej gałązki?

Dziecięce kości różnią się znacznie od kości osób dorosłych. Jednymi z najistotniejszych różnic są większa ich elastyczność oraz większa grubość i wytrzymałość otaczającej je okostnej. Odmienności te wpływają w sposób bardzo istotny na zachowanie kości podczas urazu oraz determinują częste występowanie złamania typu zielonej gałązki właśnie u dzieci.

Złamanie typu zielonej gałązki jest złamaniem typu podokostnowego. Oznacza to, iż podczas urazu dochodzi jedynie do złamania tkanki kostnej, a sama okostna pozostaje nienaruszona. Skutkuje to najczęściej brakiem przemieszczenia odłamów kostnych, a tym samym brakiem konieczności nastawiania. Sama nazwa złamania nawiązuje do sposobu łamania się młodych gałęzi.

Jeśli chodzi o najczęstsze lokalizacje złamania typu zielonej gałązki, to można wymienić nasady dalsze kości łokciowej i promieniowej. Wynika to z faktu, iż podczas upadku ludzie instynktownie wyciągają przed siebie ręce, chcąc tym samym zamortyzować upadek. O wiele rzadziej złamanie typu zielonej gałązki dotyczy kości piszczelowej.

Złamanie typu zielonej gałązki u dzieci – najczęściej występujące objawy

Objawy złamania typu zielonej gałązki u dzieci przypominają symptomy zwykłego złamania lub silnego stłuczenia. W części przypadków mogą być one bardzo słabo wyrażone. Spośród nich można wymienić:

  • znaczne dolegliwości bólowe w miejscu urazu,
  • opuchlizna,
  • zaczerwienienie i wzmożone ucieplenie w miejscu urazu,
  • niemożność obciążenia urazowej kończyny – w przypadku kończyny górnej objawia się to niemożnością podnoszenia cięższych przedmiotów.

Diagnostyka

Podejrzenie złamania kości u dziecka wymaga zawsze kontaktu z lekarzem, który zleci odpowiednie badania i zbada chorego (głównie ocena tętna i czucia). Złotym standardem diagnostycznym jest wykonanie zdjęcia RTG. Co warte jednak zaznaczenia, złamanie typu zielonej gałązki w części przypadków może być bardzo słabo widoczne. W tych przypadkach o konieczności unieruchomienia kończyny decyduje całokształt kliniczny.

Złamanie zielonej gałązki u dzieci – leczenie

Złamanie typu zielonej gałązki jest złamaniem mało skomplikowanym i dobrze się leczącym. Niemniej jednak jego stwierdzeniem jest wskazaniem do usztywnienia uszkodzonej kończyny zgodnie z zasadą Potta (unieruchomione muszą być dwa sąsiednie stawy). Nie jest za to zazwyczaj konieczne nastawianie kości lub zabieg operacyjny. Jeśli chodzi o rodzaj usztywnienia, to lekarz może zalecić pełny gips lub tak zwaną szynę tutorową (gips otwarty z jednej strony). Ogromną zaletą tego drugiego rozwiązania jest możliwość jego zdjęcia na czas na przykład kąpieli lub prysznica.

Złamanie typu zielonej gałązki zrasta się zazwyczaj około 4 do 8 tygodni. Nie oznacza to, iż usztywnienie jest utrzymywane przez aż tak długi czas. Decyzję o jego zdjęciu podejmuje lekarz na podstawie analizy aktualnego zdjęcia RTG. Co warte jeszcze zaznaczenia, przez okres około 2 tygodni od usunięcia gipsu konieczne jest oszczędzanie złamanej kończyny. Jeśli chodzi o rehabilitację, to zazwyczaj nie jest ona konieczna, a odbudowywanie siły mięśniowej następuje podczas normalnego funkcjonowania dziecka.

Słowem zakończenia, nawet banalny upadek może doprowadzić do złamania. Stąd też w każdym przypadku urazu skutkującego silnym bólem i obrzękiem kończyny konieczna jest konsultacja lekarska.

Bibliografia:
Radiologia, S.L. Zgliczyński (red.), M. Adamski, Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989
Zastosować gips czy nie w przypadku złamań u dzieci? – W.Ken Milne
Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Kamil, student VI roku medycyny. Szczególnie zainteresowany tematyką z zakresu medycyny rodzinnej i podstawowej opieki zdrowotnej oraz leczenia bólu. Wzorujący się na dawnym modelu stosowania medycyny, kiedy to lekarze zajmowali się pacjentem w sposób całościowy, udoskonalonym jednak o najbardziej aktualną medyczną wiedzę i nowoczesne metody terapeutyczne.

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.