Czy ze złamaną ręką/nogą można chodzić do przedszkola/szkoły? Odpowiedź MEN

Poniżej publikujemy odpowiedź na pytanie wysłane przez redakcję sosrodzice.pl do Ministerstwa Edukacji Narodowej (Departament Kształcenia Ogólnego). Pytanie dotyczyło możliwości uczestniczenia dziecka ze złamaną ręką/nogą z gipsem lub szyną gipsową w zajęciach w szkole lub przedszkolu. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy istnieją jakieś przepisy dotyczące wyżej wymienionych przypadków.

 

Szanowna Pani!

Odpowiadając na pytanie przesłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej pocztą elektroniczną w dniu 9 maja br. uprzejmie informuję, że w przypadku, gdy dziecko uczęszczające do przedszkola lub uczeń ma złamaną rękę, decyzję o możliwości jego udziału w zajęciach szkolnych (przedszkolnych) należy przede wszystkim skonsultować z lekarzem, który wydaje stosowne zaświadczenie lub zwolnienie z zajęć (z wszystkich zająć lub np. tylko z zajęć wychowania fizycznego).
Ponadto, zgodnie z art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Dlatego też to rodzic ponosi odpowiedzialność za prawidłowe leczenie dziecka.
Do obowiązków dyrektora przedszkola czy szkoły należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieciom i uczniom, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole czy szkołę poza obiektami należącymi do tych jednostek1.
Jednostka systemu oświaty powinna być przygotowana do zaspokojenia potrzeb dziecka czasowo nie w pełni sprawnego czy przewlekle chorego, które zgodnie ze wskazaniami lekarza może uczęszczać do przedszkola czy szkoły. Do obowiązków dyrektora należy zatem taka organizacja pracy, która uwzględni udzielanie pomocy dziecku w niezbędnym zakresie dotyczącym organizacji kształcenia, wychowania i opieki (np. zatrudnienie odpowiednio przygotowanego personelu, określenie zakresu dodatkowych czynności pracowników czy przeszkolenie pracowników).

Z poważaniem
1 Zgodnie z regulacjami art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

Katarzyna Koszewska
Dyrektor
Departament Kształcenia Ogólnego / – podpisany cyfrowo/

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Jesteśmy tu dla Ciebie. Podejmujemy tematy, które dla nas, Rodziców, są ważne. Miło nam Ciebie gościć na naszej stronie! :) Pozostaw ślad po sobie w komentarzu! Jeśli prowadzisz bloga, chętnie Cię odwiedzimy! :)

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  1. babaj babaj

    Podstawa prawna została uchylona i co teraz?