Zasiłek rodzinny 2018 – wszystko, co powinien o nim wiedzieć każdy rodzic

Zasiłek rodzinny 2018 to świadczenie wypłacane przez państwo, którego zadaniem jest częściowe pokrycie wydatków ponoszonych przez rodziców na utrzymanie dziecka lub dzieci. Świadczenie wypłacane jest w miesięcznych transzach. Okres zasiłkowy, na który przyznawane jest świadczenie, trwa obecnie od 1 listopada do 31 października 2018 r.
Jaka jest wysokość świadczenia i dodatków do niego, kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny w 2018 r., jakie jest aktualnie obowiązujące kryterium dochodowe i co w przypadku jego nieznacznego przekroczenia?

Kto może się ubiegać o przyznanie zasiłku rodzinnego w 2018 r.?

Prawo do otrzymania zasiłku rodzinnego, wraz ze związanymi z nim dodatkami, przysługuje następującym osobom:

 • rodzicom dziecka,
 • jednemu z rodziców dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu, który sprawuje pieczę nad dzieckiem,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • osobie kontynuującej naukę (czyli pełnoletniemu dziecku, którego rodzice nie żyją lub których sąd zobowiązał do wypłacania alimentów na jego utrzymanie).

zasiłek

Kryterium dochodowe – ile można zarobić by móc ubiegać się o zasiłek rodzinny 2018?

Głównym warunkiem przyznawania zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodowe. Oznacza to, że instytucja decydująca o przyznaniu świadczenia bierze pod uwagę dochód przypadający na jednego członka rodziny. Jak go wyliczyć?

Najprościej sumując dochód osiągany przez wszystkie osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym, a następnie dzieląc go przez liczbę osób. Jeśli uzyskany wynik będzie niższy lub równy 674 zł na osobę oznacza to, że mamy prawo do otrzymania zasiłku rodzinnego. Rodzice, w których gospodarstwie domowym zamieszkuje dziecko posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, zachowają z kolei prawo do zasiłku mając dochód równy lub niższy niż 764 zł.

Uwaga! Zasiłek rodzinny 2018 związany jest z zasadą „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że jeśli dana rodzina przekroczy w niewielkim stopniu obowiązujący próg dochodowy, nie zostanie automatycznie pozbawiona prawa do zasiłku. Jej świadczenie zostanie bowiem jedynie zmniejszone o kwotę, o którą przekroczony został aktualnie obowiązujący próg dochodowy.

Zasiłek rodzinny 2018 i jego wysokość (bez dodatków)

W obecnie trwającym okresie zasiłkowym, który rozpoczął się 1 listopada 2017 r., wysokość aktualnie obowiązującego zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. I tak, w roku 2018 rodzice otrzymają świadczenie w wysokości:

 • 95 zł – na rzecz dziecka w wieku do 5 lat,
 • 124 zł – na dziecko, które ukończyło już 5 rok życia, ale nie ma jeszcze skończonych 18 lat,
 • 135 zł – na dziecko w wieku od 18 do 24 lat (kontynuujące naukę).

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Same kwoty przestawione powyżej to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o zasiłek rodzinny 2018. Do zasiłku przewidziane są bowiem tzw. dodatki, których obecność sprawia, że wypłacana co miesiąc kwota jest znacznie wyższa. Na jakie dodatki do zasiłku rodzinnego możemy liczyć w 2018 r.?

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka;
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 • Dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego;
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (dla dzieci uczących się);
 • Dodatek z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza jego miejscem zamieszkania.

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego w 2018 r.?

Wnioski o zasiłek rodzinny 2018 możemy składać zarówno korzystając Internetu, jak i osobiście, we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania urzędzie miasta lub gminy. Wniosek może zostać złożony w dowolnym momencie, jednak nie wcześniej niż dzień narodzin dziecka lub dzień objęcia opieką dziecka lub jego przysposobienia.
Świadczenie, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zostanie wypłacone od miesiąca, w którym złożony został kompletny wniosek i będzie wypłacane do 31 października 2018 r. Po upływie tego czasu, wniosek będzie musiał zostać złożony ponownie, aby można było zachować prawo do zasiłku rodzinnego w kolejnym okresie zasiłkowym.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Jestem absolwentką historii i miłośniczką Włoch, języka włoskiego i włoskiej kuchni. Pracuję jako copywriter, ale praca to dla mnie nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim hobby i sposób na życie. Jestem mamą prawie czteroletniego chłopca, który sprawia, że każdy kolejny dzień jest ciekawszy i bardziej kolorowy. Jestem niepoprawną optymistką, dla której szklanka zawsze jest w połowie pełna, a pustkę zawsze można czymś wypełnić. Uwielbiam pisać i dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniami.

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.*