Zakażenie H. pylori u dzieci – jak się objawia i jak leczyć?

H. pylori jest bakterią atakującą błonę śluzową żołądka i będącą istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wrzodowej. Szacuje się, iż zakażone jest nią od 25 do nawet ponad 70% populacji. Zatem, czym właściwie jest zakażenia H. pylori u dzieci? Jakie są tego skutki zdrowotne oraz czy zawsze konieczne jest podjęcie próby eradykacji drobnoustroju?

Skutki zakażenia H. pylori u dzieci

W większości przypadków do zakażenia H. pylori dochodzi już w dzieciństwie. Niemniej jednak choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy jest w tej grupie wiekowej rzadko stwierdzana. O wiele częściej dzieci cierpią na tak zwane czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego objawiające się nawracającymi bólami brzucha. Nie udowodniono jednak związku przyczynowego pomiędzy zakażenia H. pylori a ich występowaniem lub też nasileniem.

Jeśli chodzi o inne konsekwencje zdrowotne zakażenia H. pylori, to bakteria ta odpowiada za ponad 90% przypadków zapalenia błony śluzowej żołądka. U większości małych pacjentów choroba ma przebieg bezobjawowy. Jedynie u małego odsetka występują symptomy dyspepsji (bóle nadbrzusza, puste odbijania, czy też zgaga). Często subkliniczny przebieg zakażenia nie zapobiega rozwojowi powikłań. Spośród nich można wymienić między innymi niedokrwistość z niedoboru żelaza wynikającą z zanikowe zapalenia błony śluzowej żołądka, czy też raka żołądka.

Zakażenia H. pylori u dzieci – wskazania do diagnostyki

Złotym standardem w diagnostyce zakażeń H. pylori u dzieci jest wykonanie gastroskopii z pobraniem wycinków błony śluzowej żołądka.

Wskazaniem do tego typu badania są między innymi:

Jeśli chodzi o inne niż gastroskopia z pobraniem wycinków metody diagnozowania zakażenia H. pylori, to nie są one zalecane. Badania takie jak test oddechowy, czy też ocena obecności antygenów bakterii w stolcu mają jedynie znaczenie przy potwierdzaniu skuteczności eradykacji.

zakażenie H.Pylori u dzieci

Sposoby leczenia zakażenia H. pylori u dzieci

Każdorazowe podjęcie decyzji o rozpoczęciu leczenia eradykacyjnego dzieci zakażonych H. pylori powinno być poprzedzone szczegółową oceną danego przypadku. Należy bowiem pamiętać, iż notuje się coraz większy odsetek szczepów opornych na powszechnie stosowane antybiotyki. Co więcej, u części chorych zakażenie nie wywołuje żadnych objawów, a samo leczenie wiąże się z większym ryzykiem niż jego niepodjęcie. Tak więc spośród wskazań do eradykacji H. pylori u dzieci można wymienić:

  • endoskopowe lub zgłaszane przez pacjenta objawy choroby wrzodowej,
  • niedokrwistość z niedoboru żelaza oporna na doustne leczenie żelazem,

H. pylori u pacjentów, których krewni 1. stopnia mieli potwierdzony nowotwór żołądka – w tym wypadku leczenie należy rozważyć po rozmowie z rodzicami.

Jeśli chodzi o sposoby leczenia zakażenia H. pylori, to zalecane jest prowadzenia terapii wielolekowej. Najbardziej popularnymi schematami w naszym kraju są amoksycylina + metronidazol lub klarytromycyna + inhibitor pompy protonowej, czy też sole bizmuty + amoksycylina + metronidazol + inhibitor pompy protonowej. Leczenie takie jest prowadzone przez 14 dni. Co warte zaznaczenia, kontrolne badania po eradykacji są wskazane dopiero po 4-8 tygodniach od zakończenia terapii.

Słowem zakończenia, H. pylori jest bakterią bardzo rozpowszechnioną w populacji. U większości chorych zakażenie nią jest zwłaszcza w początkowych stadiach całkowicie bezobjawowe. Decyzja o jej eradykacji powinna być zawsze poprzedzona analizą skutków pozytywnych i negatywnych takiego postępowania.

Bibliografia:
Interna Szczeklika 2018/19
Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci – Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące diagnostyki i leczenia zakażenia Helicobacter pylori
Joint ESPGHAN/NASPGHAN guidelines for the management of Helicobacter pylori in children and adolescents (Update 2016) – N.L. Jones, S. Koletzko, K. Goodman, P. Bontems, S. Cadranel, T. Casswall, S. Czinn, B.D. Gold, J. Guarner, Y. Elitsur, M. Homan, N. Kalach, M. Kori, A. Madrazo, F. Megraud, A. Papadopoulou, M. Rowland w imieniu towarzystwa ESPGHAN i NASPGHAN
Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Kamil, student VI roku medycyny. Szczególnie zainteresowany tematyką z zakresu medycyny rodzinnej i podstawowej opieki zdrowotnej oraz leczenia bólu. Wzorujący się na dawnym modelu stosowania medycyny, kiedy to lekarze zajmowali się pacjentem w sposób całościowy, udoskonalonym jednak o najbardziej aktualną medyczną wiedzę i nowoczesne metody terapeutyczne.

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Polecane tematy