Utrzymanie i konserwacja placu zabaw – kluczowe praktyki dla długiej żywotności

Artykuł sponsorowany komentarzy: 0

Każdego dnia wyposażenie placów zabaw narażone jest na różne niszczycielskie czynniki. Stoi przecież na zewnątrz przez okrągły rok, a nierzadko pada też ofiarą aktów wandalizmu. Przeczytaj, dlaczego tak ważne jest utrzymanie obiektów rekreacyjnych w doskonałym stanie technicznym, jak dbać o drewniane, a jak o metalowe place zabaw dla dzieci i czemu służą okresowe kontrole.

Dlaczego utrzymanie placu zabaw jest ważne?

Za to, by utrzymać plac zabaw w dobrym stanie technicznym, prawnie odpowiada jego właściciel lub administrator, ale tak naprawdę ogromny wpływ na bezpieczeństwo i komfort korzystania z obiektu mają odwiedzające go osoby. Rodzice, którzy przyszli z dzieckiem na plac zabaw, powinni przed dopuszczeniem go do zabawy upewnić się, że sprzęty nie wykazują żadnych niepokojących oznak, takich jak uszkodzone czy brakujące części.

Często bywa tak, że samo wyposażenie placów zabaw nie budzi żadnych zastrzeżeń odnośnie bezpieczeństwa, jednak problemem pozostają porzucone wokół niego śmieci. Warto sprawdzić, czy na obszarze, na którym bawią się dzieci, nie ma rozbitego szkła lub innych ostrych przedmiotów.

Skontrolujmy też jakość piasku w piaskownicy – jeśli dostrzeżemy w nim odchody zwierząt lub inne zanieczyszczenia, pod żadnym pozorem nie pozwalajmy maluchowi się tam bawić i poinformujmy o tym fakcie innych rodziców znajdujących się w pobliżu.

Jeżeli plac zabaw budzi w nas jakiekolwiek wątpliwości, należy to zgłosić podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie obiektu w dobrym stanie. Kontakt do niego powinien znajdować się w widocznym miejscu, przeważnie znajdziemy go na tablicy regulaminowej.

 

Konserwacja drewnianych placów zabaw dla dzieci

Jeśli chodzi o drewniane place zabaw dla dzieci, to największym zagrożeniem w ich przypadku jest próchnienie drewna. Surowiec wystawiony na trudne warunki panujące na zewnątrz, takie jak mróz, śnieg, deszcze czy intensywne nasłonecznienie, wymaga naprawdę solidnej konserwacji, aby zachować się w idealnym stanie przez długie lata.

 

Pielęgnacja i konserwacja drewnianych urządzeń na placu zabaw

W przypadku drewna kluczowym działaniem, zmierzającym do uzyskania odporności na trudne warunki otoczenia, jest impregnacja dobrej jakości preparatem. Dzięki niemu materiał będzie wyglądał jak nowy. Drewniane place zabaw dla dzieci trzeba szczególnie dobrze przygotować na nadejście zimy, w czasie której będą musiały się mierzyć ze szczególnie niekorzystną pogodą.

Należy w czasie każdego przeglądu upewniać się, że urządzenia nie posiadają drzazg. W razie potrzeby należy je zeszlifować papierem ściernym, aby wygładzić powierzchnię. Jest to zalecane także ze względu na impregnację – tak przygotowane drewno lepiej wchłania specjalistyczne preparaty ochronne.

Drewniane place zabaw dla dzieci będą dzięki temu w pełni bezpieczne, zyskają większą wytrzymałość i bardziej atrakcyjny wygląd. Czasami konieczna jest naprawa różnych ubytków, dokręcenie poluzowanych części czy zlikwidowanie wystających gwoździ.

 

Utrzymanie metalowych placów zabaw – bezpieczeństwo i trwałość

Czynnikiem, który najbardziej niszczy metalowe place zabaw dla dzieci, jest korozja. Nie tylko pogarsza ona estetykę urządzeń, ale może też doprowadzić do zmniejszenia wytrzymałości niektórych elementów, w konsekwencji zagrażając bawiącym się dzieciom.

Często konieczne jest również dokręcenie lub naoliwienie danej części. Co pewien czas metal trzeba pomalować, gdyż stare powłoki z biegiem czasu mogą odpryskiwać oraz tracić swoje walory ochronne i dekoracyjne.

 

Wskazówki dotyczące konserwacji metalowych urządzeń na placu zabaw

Jeśli w czasie przeglądu zostanie dostrzeżona rdza, to w zależności od stopnia zaawansowania problemu można ją usunąć i zabezpieczyć miejsce profesjonalną farbą lub wymienić całą zardzewiałą część na nową. Metalowe place zabaw powinny zostać porządnie zabezpieczone przed korozją już na etapie produkcji, Dlatego należy wybierać jedynie wyposażenie od renomowanych producentów.

 

Kontrole i inspekcje dla utrzymania bezpieczeństwa na placu zabaw

Wyposażenie placów zabaw powinno być systematycznie sprawdzane pod kątem ewentualnych uszkodzeń czy utraty walorów wizualnych. W przypadku obiektów publicznych istnieje wręcz obowiązek dokonywania okresowych przeglądów technicznych, ale i właściciele przydomowych kącików zabaw nie powinni z nich rezygnować.

Podczas kontroli trzeba sprawdzić, czy urządzenia na placu zabaw nie są popsute lub wybrakowane i czy nawierzchnia nie posiada ubytków. Szczególną uwagę należy zwrócić na obecność ostrych elementów, które mogłyby pokaleczyć bawiące się dzieci.

Istotne jest ponadto sprawdzenie łączeń – częstym problemem są poluzowane śruby. Jeśli nie zostaną one dokręcone, cała konstrukcja może ulec rozchwianiu, a na dodatek powstaną szczeliny, do których może przedostawać się woda. Zwiększa to ryzyko korozji, a w okresie zimowym jej zamarzanie może uszkodzić urządzenia na placu zabaw.

 

Dlaczego regularne kontrole są kluczowe dla bezpieczeństwa na placu zabaw?

Nie ma nic dziwnego w tym, że w miarę upływu czasu wyposażenie placów zabaw ulega naturalnemu zużyciu. Może w ten sposób utracić niektóre funkcjonalności lub atrakcyjny wygląd, ale bywa i tak, że zaczyna stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Niestety, nierzadko urządzenia na placu zabaw są dewastowane przez wandali.

Regularne kontrole pozwalają na bieżąco wychwycić pojawiające się problemy i zareagować na nie poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części/całego urządzenia na placu zabaw. Do ich przeprowadzania uprawnieni są inspektorzy nadzoru budowlanego.

Zakres wykonywanych działań oraz ich częstotliwość mogą się różnić w zależności od rodzaju dokonywanej kontroli (np. podstawowa, funkcjonalna, kontrola przez oględziny). W czasie obowiązkowej kontroli okresowej, która powinna mieć miejsce przynajmniej raz na 5 lat, określone zostaje, w jakim stanie technicznym znajduje się wyposażenie placów zabaw i jaka jest ich przydatność do użytkowania oraz estetyka. Efektem takiej kontroli jest protokół stwierdzający stan sprawności technicznej urządzeń.

 

Skuteczna konserwacja jako inwestycja w przyszłość

Niezależnie, czy chodzi o metalowe czy drewniane place zabaw dla dzieci, staranna i regularna konserwacja to podstawa. Próby zaoszczędzenia na niej mogą skutkować koniecznością poniesienia jeszcze większych kosztów w przyszłości. Powstałe uszkodzenia sprzętów mogą pociągać za sobą kolejne problemy, coraz poważniejsze, i ostatecznie zamiast wymiany pojedynczej części może być potrzebna wymiana całej konstrukcji.

Ignorowanie przez właściciela/administratora stanu, w jakim znajduje się plac zabaw, może nieść za sobą daleko idące konsekwencje, także prawne. Jeżeli na skutek jego zaniedbań powstanie zagrożenie bezpieczeństwa lub, co gorsza, jakieś dziecko poniesie uszczerbek na zdrowiu, kara może być bardzo dotkliwa.

 

Korzyści płynące z właściwej konserwacji placu zabaw

Drewniane i metalowe place zabaw dla dzieci, jeśli są odpowiednio konserwowane, mogą posłużyć przez długie lata, zachowując idealny wygląd i wszystkie walory funkcjonalne. Zaniedbany plac zabaw szybko zniszczeje, a w konsekwencji konieczna będzie wymiana całego wyposażenia na nowe.

Wiąże się to ze zdecydowanie większymi kosztami niż te poniesione na regularne prace konserwacyjne. Zresztą, okresowe kontrole, konserwacja oraz serwis urządzeń często oferowane są przez producenta, który zaprojektował i wybudował dany plac zabaw, jako usługa wliczona w cenę wykonania obiektu.

 

Planowanie długoterminowych działań konserwacyjnych

Terminy, w których należy kontrolować urządzenia na placu zabaw pod kątem stanu technicznego i konserwować je, wynikają z przepisów prawa oraz normy PN-EN 1176 (a konkretnie jej części siódmej, zatytułowanej Wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji).

Art. 61 Prawa budowlanego mówi o tym, że właściciel albo zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany do utrzymywania oraz użytkowania go w zgodzie z przeznaczeniem, a także do zapewnienia bezpiecznego korzystania z niego w przypadku pojawienia się czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, powiązanych z działaniami ludzi lub sił natury.

Każdy plac zabaw powinien mieć opracowany plan kontroli oraz powiązany z nim harmonogram konserwacji i napraw. Określa się w nim sposoby naprawiania urządzeń oraz częstotliwość wykonywania konserwacji. Dzięki temu z wyprzedzeniem wiadomo, jakie działania i kiedy powinny zostać wykonane, także jeśli chodzi o dość odległą perspektywę czasową.

 

Podsumowanie artykułu

Zarówno metalowe, jak i drewniane place zabaw dla dzieci wymagają okresowych przeglądów, kontroli, konserwacji oraz napraw. Dzięki temu urządzenia zachowają swoją pierwotną wytrzymałość i estetykę oraz będą w pełni bezpieczne dla małych użytkowników.

Regularne dbanie o wyposażenie placów zabaw przynosi korzyści nie tylko bawiącym się dzieciom, ale i samemu inwestorowi, a w przypadku obiektów publicznych jest wręcz nakazane przepisami prawa. Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą placu zabaw, z pewnością korzystna okaże się dla Ciebie opcja zakupu urządzeń zabawowych wraz z usługą regularnych przeglądów i serwisowania. Oferuje ją między innymi lubelski producent placów zabaw Activeline, we współpracy z którym powstał niniejszy artykuł.

 

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.*