Urlop wychowawczy dla wszystkich

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało informację o zmianie w przepisach, która weszła w życie kilka dni temu.

„1 września weszły w życie nowe przepisy, dzięki którym państwo sfinansuje składki na ubezpieczenie społeczne za rodziców – samozatrudnionych, pracujących na umowach cywilnoprawnych oraz rolników i bezrobotnych – opiekujących się dziećmi.

 

iStock_000017057320XSmallDla osób mających co najmniej sześciomiesięczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości ubezpieczenia w związku z opieką nad dzieckiem – będzie to 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dla osób bez stażu ubezpieczeniowego, bezrobotnych oraz ze stażem krótszym niż półroczny – będzie to 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Osobom mającym co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy, budżet będzie finansował składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. W przypadku osób dotychczas nieubezpieczonych, bądź tych, których staż ubezpieczeniowy jest krótszy niż sześć miesięcy, budżet będzie finansował tylko składki na ubezpieczenia emerytalne.

 

Osoby dotąd nieubezpieczone będą mogły wybrać system ubezpieczeń: ZUS lub KRUS.”

Urlop wychowawczy 2013

Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać w październiku, będą dostosowane również do nowelizacji Kodeksu pracy z 26 lipca 2013 r., która wprowadza do polskiego systemu unijne zapis dotyczący tego, że jeden z 36 miesięcy urlopu obowiązkowo musi być wykorzystany przez drugiego rodzica, czyli w praktyce zazwyczaj ojca.

Pracownik, który chce otrzymać urlop, będzie musiał złożyć wniosek na 2 tygodnie przed planowanym terminem przejścia na urlop wychowawczy.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Kobieta, żona, matka. Po krótkim zastanowieniu - właśnie w takiej kolejności. Nie lubi przesady oraz forsowania tylko jednego trendu w wychowaniu.

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  1. Tomasz Wydra Tomasz Wydra

    Nie za bardzo rozumiem ten przymus brania przez ojca przynajmniej jednego miesiąca z urlopu rodzicielskiego.
    Nie każdy polityk ma dzieci gdy myśli nad ustawą