Urlop ojcowski 2022

Urlop ojcowski przyznawany jest na gruncie prawa pracy (artykuł 1823). Nie jest to urlop okolicznościowy. Tata dziecka może skorzystać zarówno z urlopu okolicznościowego, jak i ojcowskiego. To dwa odmienne urlopy.

Urlop ojcowski 2022

Komu przysługuje urlop ojcowski?

Urlop ojcowski przysługuje tylko tatusiom narodzonego dziecka (także ojcom adopcyjnym). Nie można go przenieść na matkę. Jeśli nie zostanie wykorzystany, przepada. Jest on niezależny od uprawnień matek. Przysługuje także ojcom, których partnerki (matki dzieci) nie pracują zawodowo.

Może z niego skorzystać mężczyzna zatrudniony na podstawie:

  • umowy o pracę,
  • mianowania, wyboru, powołania, spółdzielczej umowy o pracę.

Trzeba płacić składki na ubezpieczenie chorobowe, by skorzystać z urlopu ojcowskiego.

Z urlopu ojcowskiego można skorzystać także wtedy, gdy nie ma się ślubu z matką dziecka. Jednak urlop przysługuje ojcu, który bierze udział w opiece nad dzieckiem. Nie może z niego skorzystać osoba pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz taka, która nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem (np. mieszka daleko).

Wniosek o urlop ojcowski 2022

Wniosek o urlop ojcowski 2022 należy złożyć w formie pisemnej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika. Nie może go odrzucić (przy założeniu, że wniosek zostanie złożony pisemnie z zachowaniem wymaganego terminu).

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko pracownika i jego adres, a także czas, na który ma być udzielony urlop.

Do wniosku urlopowego należy dołączyć skrócony odpis urodzenia dziecka lub kopię prawomocnego wyroku sądu o przysposobieniu dziecka. W innych sytuacjach potrzebne bywają także dodatkowe dokumenty

Urlop ojcowski 2022 – ile dni?

Urlop ojcowski 2022 trwa tyle, ile w latach ubiegłych, czyli 14 dni (10 dni roboczych plus 4 dni weekendowych).

14 dni dotyczy każdego ojca. Także tego, któremu przyszły na świat bliźniaki czy wieloraczki.

Urlop ojcowski może być przyznany od razu w całości w wymiarze 14 dni lub można go podzielić na dwie części (po 7 dni).

Czy urlop ojcowski jest płatny?

Tak, w 100% płatny. Za czas urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek wypłacany przez ZUS.

Do kiedy można wykorzystać urlop ojcowski 2022?

Urlop ojcowski należy wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia (dwóch lat) lub do ukończenia 24 miesięcy po przysposobieniu dziecka nie dłużej niż do 7 roku życia.

Więcej o urlopie ojcowskim można przeczytać tutaj.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Jesteśmy tu dla Ciebie. Podejmujemy tematy, które dla nas, Rodziców, są ważne. Miło nam Ciebie gościć na naszej stronie! :) Pozostaw ślad po sobie w komentarzu! Jeśli prowadzisz bloga, chętnie Cię odwiedzimy! :)

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.