Teleporada pediatryczna – jak to działa? Jak się przygotować?

Zachowanie dystansu społecznego jest najskuteczniejszym sposobem ograniczania transmisji wirusa SARS-CoV-2. Z tego też powodu, większość przychodni częściowo lub w pełni zdecydowała się na wprowadzenie lekarskich porad telefonicznych. Praktyka taka jest w pełni zgodna z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego. Zatem, jak działa teleporada pediatryczna? W jaki sposób przygotować się do rozmowy z lekarzem pediatrą?

Teleporada pediatryczna – jak to działa?

Teleporada pediatryczna to konsultacja lekarska przeprowadzana na odległość. Może mieć ona charakter rozmowy telefonicznej lub wideorozmowy. W dużej mierze teleporada jest zbliżona do tradycyjnej wizyty w gabinecie lekarskim. Tak więc rozpoczyna się ona od dokładnego zebrania wywiadu lekarskiego z rodzicem. Już na tym etapie często możliwe jest postawienie właściwej diagnozy. Sam wywiad pozwala także zazwyczaj wykluczyć stany, które wymagają pilnej pomocy lekarskiej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu dziecka możliwe jest zaproszenie rodziców na bezpośrednią wizytę w gabinecie.

Teleporadę kończy przekazanie rodzicowi stosownych zaleceń. Dotyczą one sposobu podawania zaleconych leków oraz opieki na chorym maluchem. Możliwe jest również wypisanie tak zwanej recepty elektronicznej. W przypadku rodziców pracujących lekarz w trakcie porady telefonicznej jest w stanie zdalnie wystawić zwolnienie na opiekę nad chorą pociechą.

Co warte jeszcze zaznaczenia, z teleporady można skorzystać zarówno u lekarza POZ, jak i specjalisty. Jest to bardzo ważne w przypadku, gdy maluch cierpi na jakąś chorobę przewlekłą. Możliwość poradzenia się specjalisty nabiera szczególnego znaczenia dla rodziców dzieci leczonych onkologicznie.

teleporada

Teleporada pediatryczna – jak się do niej właściwie przygotować?

Na teleporadę, podobnie jak na tradycyjną wizytę należy się wcześniej umówić. Najlepiej wybierać lekarza, który zna już naszą pociechę. W wielu przypadkach pozwoli to na znaczne skrócenie czasu porady. Łatwiejsze będzie również postawienie właściwej diagnozy i monitorowanie stanu dziecka w trakcie zaordynowanego wcześniej leczenia.

Przed rozmową z lekarzem należy dokładnie obejrzeć dziecko i zanotować wszystkie niepokojące objawy. Dobrym pomysłem jest także zmierzenie temperatury oraz innych dostępnych parametrów (na przykład ciśnienia tętniczego). Pomocne może okazać się sfotografowanie lub nagranie telefonem zauważonych nieprawidłowości (na przykład zmian skórnych). Nie każdy lekarz, jak i rodzic mają bowiem możliwość odbycia wideorozmowy. Kolejnym krokiem jest usystematyzowanie informacji o czasie pojawienia i dynamice zmian objawów prezentowanych przez dziecko.

Co więcej, przygotowanie do rozmowy powinno obejmować wynotowanie pytań do lekarza. W stresie związanym z teleporadą może się bowiem zdarzyć, że o części ważnych spraw rodzic zapomni. Dobre przygotowanie pozwoli skrócić czas rozmowy i lepiej pomóc małemu pacjentowi.

Teleporada pediatryczna – którzy pacjenci powinni z niej korzystać

Nie każdy mały pacjent musi być osobiście obejrzany przez lekarza. Większości chorych dzieci może być leczona w domu zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Szczególnie tyczy się to maluchów z powszechnie występującymi infekcjami wirusowymi górnych dróg oddechowych. Co więcej, z teleporady mogą także skorzystać rodzice dzieci przewlekle chorujących. Skontrolowanie wyników badań i przedłużenie wcześniej zaordynowanego leczenia może odbywać się zdalnie. Ostatnią grupą dzieci, które powinny być najpierw konsultowane telefonicznie, są maluchy z deficytami odporności. Nowy koronawirusa może być bowiem dla nich o wiele groźniejszy niż dla pozostałych maluchów.

Słowem zakończenia, teleporady nie rozwiązują wszystkich problemów. Nadal konieczna jest w wielu przypadkach bezpośrednia wizyta u lekarza. Niemniej jednak wcześniejszy kontakt telefoniczny z medykiem może pozwolić na uniknięcie niepotrzebnego wychodzenia z domu. Jest to ważne zarówno w dobie nowego koronawirusa, jak i corocznych fali zachorowań na grypę, czy też inne infekcje. Należy bowiem pamiętać, iż wszelkie szpitale i przychodnie są miejscami, gdzie najłatwiej się nimi zarazić.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Kamil, student VI roku medycyny. Szczególnie zainteresowany tematyką z zakresu medycyny rodzinnej i podstawowej opieki zdrowotnej oraz leczenia bólu. Wzorujący się na dawnym modelu stosowania medycyny, kiedy to lekarze zajmowali się pacjentem w sposób całościowy, udoskonalonym jednak o najbardziej aktualną medyczną wiedzę i nowoczesne metody terapeutyczne.

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.