Studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika. Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Artykuł sponsorowany komentarzy: 0

Oligofrenopedagogika stanowi jedną z dostępnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej, bardzo często wybieraną przez studentów. Dlaczego warto studiować oligofrenopedagogikę? Jakie perspektywy zawodowe czekają absolwentów tego kierunku?

Czym właściwie jest oligofrenopedagogika? Zgodnie z definicją jest to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się edukacją, terapią i wychowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie pedagogów do pracy z najbardziej wymagającymi podopiecznymi. Sprawdź, gdzie zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu oligofrenopedagoga!

Kto może rozpocząć studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika?

Studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu pedagogiki.

Jeżeli chcesz zdobyć dodatkową wiedzę oraz kwalifikacje umożliwiające prowadzenie zajęć edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – ten kierunek jest właśnie dla Ciebie!

Co daje ukończenie Oligofrenopedagogiki?

Nauka na kierunku Oligofrenopedagogika trwa 3 semestry i kończy się praktykami zawodowymi oraz uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów. Dokument będzie znaczącym atutem podczas ubiegania się o wybrane stanowisko pracy.

Program studiów podyplomowych obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

Celem nauczania na kierunku oligofrenopedagogika jest przekazanie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności wykorzystywanych w pracy oligofrenopedagoga. Absolwenci tego kierunku uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej.

Słuchacze zdobywają wiedzę nt. rodzinnych, społecznych i kulturowych uwarunkowań dotyczących funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Ponadto poznają metodykę konstruowania programów terapeutycznych i uczą się rozpoznawać objawy zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń zachowania.

Gdzie najlepiej studiować oligofrenopedagogikę?

Jednym z rozwiązań jest Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, która oferuje kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Największą zaletą studiów podyplomowych w WSB-NLU jest możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Więcej informacji znajdziesz pod adresem: www.wsb-nlu.edu.pl.

Oligofrenopedagogika to kierunek uznawany obecnie za najbardziej przyszłościowy. Dlaczego? Rynek usług terapeutycznych w Polsce prężnie się rozwija. Powstają kolejne ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, w konsekwencji czego rośnie zapotrzebowanie na pedagogów specjalnych, w tym oligofrenapedagogów.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze WSB-NLU mogą podjąć pracę edukacyjną, wychowawczą, terapeutyczną i rewalidacyjną m.in. w specjalnych oddziałach placówek oświatowych, centrach rehabilitacji czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.*