Rozliczenie roczne 2011 – co zyskają rodzice?

Do 30 kwietnia jest czas na złożenie rozliczenia podatkowego za 2011 rok (PIT-a). Przeczytajcie, z jakich ulg mogą skorzystać rodzice i jak oddać fiskusowi mniej.

Ulga prorodzinna

Rząd ogłosił zmiany w uldze prorodzinnej. Mają one wejść w życiu w następnym roku i być respektowane przy okazji zeznań z 2012 roku. W tym roku możemy skorzystać z ulgi prorodzinnej, którą można uzyskać na każde dziecko – pierwsze, drugie i kolejne. Nie ma żadnych ograniczeń ze względu na wysokość dochodów rodzica. Ulgę może uzyskać każdy wychowujący dziecko rodzic (jedno dziecko może być odliczone od zeznania podatkowego tylko jednego z rodziców). Wysokość tej kwoty, odliczanej od podatku, wynosi 1.112,04 zł rocznie (miesięczna kwota wynosi 92,67 oraz dziennie – 3,09 złotych).

Jak uzyskać ulgę prorodzinną?

Ulgę prorodzinną uzyskamy, wypełniając załącznik PIT-O, który składa się razem z dokumentem PIT-36 (w wypadku pozarolniczej działalności gospodarczej) lub PIT-37 (przychody uzyskane z tytułu umowy o pracę). Ulgę odlicza się od wysokości podatku, nie od dochodu.

W zeznaniu podatkowym należy wpisać liczbę dzieci, ich numery PESEL lub imiona i nazwiska  z datami urodzenia.
W razie kontroli należy przedstawić odpis aktu urodzenia dziecka, w wypadku ustalania opiekuna prawnego także zaświadczenie dziecka, odpis orzeczenia sądu w przypadku ustalenia rodziny zastępczej oraz w przypadku pełnoletniego dziecka – zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły. Wspomnianych dokumentów nie należy załączać do zeznania podatkowego. Trzeba je jednak mieć w dokumentach i w razie potrzeby udostępnić.

Komu należy się ulga?

  • ulga prorodzinna co do zasady dotyczy dzieci do ukończenia 18 roku życia,
  • mogą z niej skorzystać rodzice dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek),
  • w przypadku uczących się dzieci do ukończenia 25 roku życia. Warunkiem jest nieuzyskanie przez nie dochodu podlegającego podatkowi do wartości 3 089 złotych brutto. Jeśli dziecko chociaż przez jeden dzień w miesiącu uczyło się, można skorzystać z ulgi za cały miesiąc. Do ulgi nie uprawnia oczekiwanie na obronę pracy magisterskiej, czy licencjackiej (chyba, że regulamin danej uczelni mówi inaczej/ Z reguły status studenta obowiązuje do września ostatniego roku nauki) oraz okres braku ciągłości w studiowaniu.
  • zawarcie związku małżeńskiego przed ukończeniem 18 roku życia wyklucza możliwość uzyskania ulgi,
  • z ulgi nie można skorzystać za te dni/miesiące, podczas których na podstawie orzeczenia sądu, dziecko zamieszkało w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie.
  • z ulgi nie można skorzystać, jeśli rozliczamy się z fiskusem stawką uproszczoną, kartą podatkową, ryczałtem ewidencjonowanym.

Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj.

Ulga dla samotnego rodzica

Rodzice, którzy samotnie wychowują dziecko mogą skorzystać z preferencyjnych warunków, określając podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów. Nowe przepisy są jednak nieprecyzyjne. Mogą umożliwiać rozliczenie się według ich zasad, jeśli rodzic chociaż przez jeden dzień w roku wychowywał samotnie dziecko. To daje spore pole do nadużyć. Fiskusowi będzie trudno ocenić, czy dziecko było rzeczywiście wychowywane przez tylko jednego z rodziców. Rodzic, co potwierdza historia różnych rozliczeń, może mieć przy tym problem ze zbyt korzystnym dla siebie rozliczeniem PIT-a w przyszłości w przypadku ewentualnej kontroli i zakwestionowania rozliczeń.
Więcej przeczytacie tutaj.

Pomóż i oddaj 1%!

W zeznaniu podatkowym możemy wskazać dobrowolną organizację znajdującej się w wykazie organizacji pożytku publicznego (strona) i oddać jej 1% z naliczonego podatku. Pozostała suma 99% trafia do budżetu państwa. Oddanie 1% nic nie kosztuje, nie zwiększa opłacanego przez nas podatku, nie wymusza fizycznej przesyłki pieniędzy (tym zajmuje się już Urząd Skarbowy)
Uwaga! By oddać wspomniany 1%, musimy rozliczyć się w terminie! Jego przekroczenie pozbawia nas tej możliwości.

Wśród organizacji są też takie, które działają na rzecz chorych dzieci. Wśród nich znajduje sięFundacja Silentio pomagająca dzieciom i dorosłym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom (KRS 0000326128). W zeznaniu wystarczy podać numer KRS oraz kwotę podatku (maksymalnie 1%) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.  Nie ma konieczności wpisywania nazwy organizacji.

Jesteśmy tu dla Ciebie. Podejmujemy tematy, które dla nas, Rodziców, są ważne. Miło nam Ciebie gościć na naszej stronie! :) Pozostaw ślad po sobie w komentarzu! Jeśli prowadzisz bloga, chętnie Cię odwiedzimy! :)

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Polecane tematy