Poród – co jest za darmo?

Wraz z każdą rodzącą do szpitala wpływa 1716 złotych. W placówkach, które mają podpisaną umowę NFZ w ramach tej kwoty rodząca ma zapewnioną opiekę medyczną i pewne udogodnienia.

Co wynika z tego faktu? Warto znać swoje prawa, by nie płacić za usługi, które są bezpłatne. Jeśli natomiast zdarzy się nam wnieść opłatę, na przykład za znieczulenie przy porodzie, możemy napisać do dyrekcji szpitala pismo z żądaniem jej zwrotu.

Potwierdzenie ubezpieczenia?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKażda kobieta w ciąży, niezależnie od tego, czy jest ubezpieczona czy nie, ma prawo do „darmowej” opieki okołoporodowej. Szpital nie ma prawa odmówić przyjęcia ciężarnej na poród, gdy okaże się, że nie figuruje ona w rejestrze ubezpieczonych.
Poród zakwalifikowany jest do świadczeń gwarantowanych, co oznacza, że zabiegi z nim związane są bezpłatne dla wszystkich kobiet.

Znieczulenie

Znieczulenie przy porodzie jest bezpłatne. Mimo to wiele szpitali informuje na swoich stronach o konieczności wniesienia opłaty za podanie znieczulenia.

Według Ministerstwa Zdrowia, Najwyższej Izby Kontroli, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta jest to działanie niezgodne z prawem. Placówki mające podpisane umowy z NFZ nie mają prawa pobierać opłat za znieczulenie przy porodzie.

Z drugiej strony problemem jest inna kwestia: o znieczuleniu przy porodzie decyduje lekarz. Ten może nie podać znieczulenia pacjentce, gdy ona o nie prosi lub podać inny rodzaj farmaceutyku. Dobrym zwyczajem jest ustalanie, jakimi sposobami (farmakologicznymi i niefarmakologicznymi) będzie zmniejszany ból w trakcie porodu w przypadku danej pacjentki. Lekarz powinien podjąć taką decyzję z rodzącą.

Prościej jest jeśli mimo niezgodności z praktykami, pieniądze zostaną wpłacone, a potem zażądany zostanie ich zwrot. Szpital musi je oddać. Wystarczy złożyć żądanie zwrotu gotówki, skierować je do dyrektora placówki i dołączyć dowód zapłaty.

Rzecznik Praw Pacjenta może postawić zarzut łamania zbiorowych praw pacjenta placówkom, które pobierają opłaty za znieczulenie. Możliwe jest również nałożenie kary finansowej sięgającej nawet pół miliona złotych.

Szpitale bronią się: nie dostają wystarczająco pieniędzy od NFZ. Z drugiej strony nie mogą pobierać opłat od pacjentek. Według wielu dyrektorów, w ten sposób znieczulenie zewnątrzoponowe jest dostępne tylko dla nielicznych. NFZ odpiera, że znieczulenie nie może mieć formy „życzeniowej”. To lekarz decyduje, komu i kiedy je podać. Koło się zamyka.

Uwaga, znieczulenie zewnątrzoponowe zalecane jest kobietom z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, wadami serca, wadami wzroku, niskim progiem tolerancji na ból. Przeciwwskazanie do podawanie znieczulenia występują bardzo rzadko.

Co zatem warto zrobić? Najlepiej przejść się do wybranego szpitala i dowiedzieć się, czy można uzyskać w nim znieczulenie na życzenie. Stawiając sprawę jasno, możemy podjąć odpowiednią decyzję w sprawie wyboru szpitala.

Poród rodzinny

Nowe standardy okołoporodowe zapewniają również prawo kobiecie do rodzenia przy wsparciu jednej bliskiej osoby: na przykład mamy lub partnera.

W świetle obowiązujących przepisów nie ma podstaw prawnych zezwalających na pobieranie opłat za udzielone świadczenia w trakcie porodu finansowanego ze środków publicznych. Pobieranie opłat za tzw. porody rodzinne i za intymne warunki podczas porodu (zwłaszcza pojedynczą salę) przez placówki, które zawarły z NFZ kontrakt, jest sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami opieki nad kobietą w ciąży (art.68 ust.3 oraz art.71 ust.2) oraz z zasadą równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej (art.68 ust.2). Pobieranie takich opłat jest naruszeniem prawa. Niezgodne z prawem jest również pobieranie opłat za pobyt i poród w sali ponadstandardowej.

Jeśli szpital łamie prawo w zakresie o jakim powyżej, należy zgłosić tę informację do NFZ. Można również wnieść pozew do sądu cywilnego w celu uzyskania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Więcej w: tzw. standard okołoporodowy jest to rozporządzenie Ministra Zdrowia, który określa procedury postępowania w opiece nad kobietą i dzieckiem podczas ciąży fizjologicznej, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dziennik Ustaw Nr 187 z dn. 7.10.2010 poz. 1259).

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Jesteśmy tu dla Ciebie. Podejmujemy tematy, które dla nas, Rodziców, są ważne. Miło nam Ciebie gościć na naszej stronie! :) Pozostaw ślad po sobie w komentarzu! Jeśli prowadzisz bloga, chętnie Cię odwiedzimy! :)

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  1. agnieszka agnieszka

    Na stronie internetowej szpitala z Poznania nadal widnieje informacja ze osoba chcaca towarzyszyć przy porodzie musi uiścic oplate i nie jest to mała kwota….

  2. karolina karolina

    Ha, szkoda, że o tym nie wiedziałam wcześniej. U nas w szpitalu chcieli 500 zł za znieczulenie. Myśmy nie mieli takiej kwoty. Na szczęście nie żądali żadnych opłat za poród rodzinny.