Piąta klasa. Jakie nowości czekają ucznia i rodzica?

Czwarta klasa stanowi niemały przełom w szkolnej karierze każdego dziecka. Nowi nauczyciele, bardziej zróżnicowane przedmioty i większa ilość pracy domowej przez pierwszych kilka miesięcy mogą okazać się sporym wyzwaniem dla młodego ucznia. Na szczęścia piąta klasa w większości jest kontynuacją nauczania treści z poprzedniego roku. Zmiany są na tyle niewielkie, że z pewnością nasze pociechy nie będą się musiały niczego obawiać. Jakie dokładnie nowości czekają więc na uczniów i ich rodziców w piątej klasie?

Plan lekcji piątoklasisty – co się zmienia?

Czwarta klasa szkoły podstawowej przynosi wiele zmian. Już od samego początku dzieci muszą bowiem zapoznać się z nowymi zasadami rozdzielnego trybu nauczania, który opiera się na wyszczególnieniu odrębnych przedmiotów prowadzonych przez konkretnych nauczycieli.

Piąta klasa

Lekcje odbywają się w większości w różnorodnych salach, a uczniowie muszą samodzielnie uporać się z ich znalezieniem. Piąta klasa stanowi tylko kontynuację trybu rozpoczętego rok wcześniej. Nie zmienia się również zbytnio lista przedmiotów. Jedyną istotną nowością okaże się wprowadzenie zamiast przyrody biologiigeografii. W piątej klasie uczniowie na tych zajęciach zaczynają zapoznawać się z mapą i jej prawidłowym odczytem. Ponadto reszta przedmiotów pozostaje bez zmian.

Na języku polskim piątoklasiści będą zaznajamiać się z charakterystyką powieści, noweli oraz mitu, na lekcjach historii śledzić losy pierwszych cywilizacji do czasów panowania Jagiellonów, zaś na matematyce rozpoczną rozwiązywanie coraz bardziej skomplikowanych zadań tekstowych.

Jakie są przedmioty w piątej klasie szkoły podstawowej?

W zależności od profilu danej szkoły oraz liczby języków obcych nauczanych w wybranej klasie, uczniowie zobowiązani są do uczęszczania na 14 bądź 15 przedmiotów. W planie lekcji piątoklasisty znajdują się więc takie przedmioty jak:

język polski;
język obcy nowożytny (lub dwa);
historia;
matematyka;
informatyka;
technika;
biologia;
geografia;
muzyka;
plastyka;
religia lub etyka;
zajęcia wychowania fizycznego;
godzina wychowawcza;
wychowanie do życia w rodzinie.

Warto jednak zauważyć, że takie przedmioty jak religia i etyka oraz wychowanie do życia w rodzinie nie są obowiązkowe. Dziecko uczęszcza na nie wyłącznie z inicjatywy rodziców. Jeśli nie wyrażą oni zgody, to uczeń nie musi brać w nich udziału.

Wymiar godzin poszczególnych przedmiotów w klasie piątej

Według aktualnego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, wszyscy uczniowie uczęszczający do klasy piątej muszą zrealizować określoną liczbę godzin poszczególnych przedmiotów. Tygodniowy wymiar godzin dla piątoklasistów przedstawia się następująco:

język polski – 5 godzin lekcyjnych;
matematyka, wychowanie fizyczne – 4 godziny lekcyjne;
język obcy nowożytny (jeden lub więcej) – 3 godziny lekcyjne;
historia, religia/etyka – 2 godziny lekcyjne;
geografia, biologia, technika, informatyka, muzyka, plastyka, godzina wychowawcza, wychowanie do życia w rodzinie – 1 godzina lekcyjna.

W porównaniu do poprzedniego roku, uczniom w piątej klasie przybywa więc tylko jedna godzina.

Zmiany dotyczące zwolnień z wychowania fizycznego

Wszyscy uczniowie uczęszczający do szkoły w roku 2022/2023 muszą liczyć się z utrudnieniami dotyczącymi uzyskania zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego. Do tej pory zwolnienie z tych zajęć mógł wystawić każdy lekarz (w tym rodzinny) po subiektywnym stwierdzeniu, że dziecko z jakiegoś powodu nie może aktywnie uczęszczać w lekcjach. Zgodnie ze zmianami ministerialnymi od września uwzględniane będą już wyłącznie zwolnienia wystawiane przez lekarza specjalistę. 

Piąta klasa nie przynosi więc zbyt wielu zmian dla uczniów i ich rodziców. Dzieci, które sprawnie zaaklimatyzowały się z nowym trybem nauczania w czwartej klasie, nie powinny mieć już większych problemów z płynnym przejściem przez nadchodzący rok szkolny. Warto jednak systematycznie rozmawiać ze swoją pociechą o trudnościach, jakie napotyka w szkole, aby w razie kłopotów jak najszybciej zareagować oraz podjąć właściwe kroki.

Bibliografia: Rozporządzenie MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w ramowych planach nauczania dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Jesteśmy tu dla Ciebie. Podejmujemy tematy, które dla nas, Rodziców, są ważne. Miło nam Ciebie gościć na naszej stronie! :) Pozostaw ślad po sobie w komentarzu! Jeśli prowadzisz bloga, chętnie Cię odwiedzimy! :)

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.*