Padaczka u dziecka – rozpoznanie i leczenie

Padaczka u dzieci występuje rzadko, w społeczeństwie u 1% osób. Najczęściej choroba ta kojarzona jest z napadami drgawkowymi. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy napad drgawkowy jest oznaką choroby. A także, że padaczka u dziecka może objawiać się również w inny sposób.  Jakie symptomy wskazują na chorobę i jak się ją leczy?

Czym jest padaczka u dziecka?

Padaczka jest chorobą dotyczącą mózgu. Charakteryzuje się skłonnością do występowania napadów padaczkowych, czyli występujących nagle i przemijających określonych objawów. Są one wywoływane wskutek nieprawidłowych wyładowań bioelektrycznych komórek nerwowych. Przyczyną tego może być np. nieprawidłowa struktura, uraz lub zaburzenia przekaźnictwa nerwowego. Niekiedy też nie udaje się ustalić przyczyny odpowiedzialnej za występowanie napadów. W zależności od obszaru anatomicznego mózgu objętego niewłaściwym procesem wyładowania będą występowały różne objawy choroby.

padaczka u dziecka

Jak objawia się padaczka u dziecka?

Padaczka kojarzy się zapewne większości z nas z drgawkami. Rzeczywiście, napad drgawkowy jest jednym z częściej występujących objawem padaczki. Może on dotyczyć zarówno całego ciała, jak i jedynie tylko jednej okolicy. Czasami może być on poprzedzony tzw. aurą, którą chorzy jej doświadczający określają jako nietypowe objawy zwiastujące nadchodzący napad padaczki.

W trakcie takiego epizodu może dojść do utraty przytomności i napięcia mięśniowego prowadzącego do upadku. Niekiedy podczas napadu występuje ślinotok, krótkie okresy bezdechu, a także może dojść do bezwolnego oddania moczu. Napad drgawkowy może trwać od kilku sekund nawet do kilkunastu minut.

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc (niemedyczna) w takim wypadku polega na ochronie chorego przed upadkiem. Kluczowe jest też podłożenie np. koca pod jego głowę w celu jej ochrony przed obrażeniami. Należy pamiętać, aby pod żadnym pozorem nie próbować wkładania czegokolwiek do ust dziecka, aby zapobiec przygryzieniu języka. Kiedyś uznawano to za właściwe postępowanie, jednak jest ono zbyt niebezpieczne, dlatego nie zaleca się już wykonywania takiej czynności. W przypadku wymiotów lub ślinotoku należy ułożyć chorego w pozycji bocznej ustalonej, która zapobiegnie ewentualnemu zachłyśnięciu.

Jeżeli jest to pierwszorazowy napad, to w takim wypadku należy wezwać pogotowie. Natomiast jeśli napad wystąpił u dziecka chorującego na padaczkę, należy postępować według wcześniejszych zaleceń lekarza (m.in. podanie leków).

Czy tylko drgawki?

Choć najczęstszym objawem kojarzonym z padaczką jest napad drgawkowy, to należy jednak pamiętać, że jest to tylko jeden z wielu możliwych sposobów, w jaki objawia się padaczka i nie występuje on u wszystkich chorych.

Niekiedy zamiast napadu drgawek, w przebiegu padaczki pojawiają się napady nieświadomości, nagłe znieruchomienie dziecka, krótkotrwały zwrot gałek ocznych lub chwilowa utrata napięcia mięśniowego. W takich wypadkach rodzica zgłaszają się zwykle do lekarza, skarżąc się na dziwne zmiany w zachowaniu dziecka, w którym pojawił się jakiś dodatkowy, powtarzający się wielokrotnie element, który trwa krótkotrwale i ustępuje samoistnie, lecz mimo to wciąż powraca. Tak objawiająca się padaczka dość często występuje w populacji dzieci i nastolatków. Jednak z uwagi na swój niecharakterystyczny obraz, może być bardzo trudna do zauważenia przez rodzica w przypadku maluchów z zaburzeniami rozwoju.

Diagnostyka padaczki

Diagnostyka padaczki w głównej mierze opiera się na badaniu EEG, czyli badaniu elektroencefalograficznym rejestrującym fale generowane przez mózg. Ocenia ono czynność biolelektryczną mózgu (sygnały elektryczne wysyłane przez neurony). Jest ona rejestrowana przez elektrody założone na głowę pacjenta i zapisywana w formie zakresu. Następnie otrzymany zapis jest oceniany względem norm obowiązujących dla danego wieku, co pozwala na jego odpowiednią interpretację.

Badaniem uzupełniającym EEG jest zwykle badanie obrazowania mózgu metodą rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej. Dodatkowo, w zależności od podejrzewanej przyczyny, przeprowadza się także inne badania i konsultacje specjalistyczne.

Leczenie padaczki

Leczenie padaczki zależy od jej rodzaju, stanu dziecka, reakcji na wprowadzoną terapię oraz jak dobrze jest ona tolerowana przez dziecko. W większości przypadków stosuje się leki przeciwpadaczkowe stosowane długoterminowo. Jednak wciąż wprowadzane są nowe metody, które mogą okazać się bardziej skuteczne, lepiej tolerowane i obarczone mniejszą liczbą działań niepożądanych.

Należy jednak liczyć się również z faktem, że w części przypadków choroba ta może nawracać nawet po bardzo długim okresie bezobjawowym. Niekiedy także nie odpowiada na leczenie.

Rozwój medycyny pozwolił w dużej mierze na ograniczenie częstości występowania napadów padaczkowych u chorych, dzięki czemu mogą wieść oni normalne życie. Jest to szczególnie ważne w przypadku najmłodszych chorych, którzy z powodu swojej przypadłości byli dawniej często wykluczani z rówieśniczych kręgów. Stało się to, oprócz skutecznej terapii padaczki, także dzięki coraz większej świadomości społecznej tego, z czym wiąże się ta choroba, jak się objawia, oraz w jaki sposób można pomóc chorej osobie podczas napadu, czego często uczy się już nawet najmłodsze dzieci w szkole.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Nina, studentka ostatniego roku kierunku lekarskiego, szczególnie zainteresowana tematyką onkologii, badań obrazowych oraz radiologii pediatrycznej. Pisaniem artykułów o tematyce medycznej zajmuję się, aby poszerzać wiedzę i świadomość pacjentów dotyczącą chorób, z którymi mogą się kiedyś zmierzyć lub też właśnie z nimi walczą, ponieważ wierzę, że największe efekty przynosi terapia oparta na partnerstwie. Wyedukowany pacjent lepiej potrafi dbać o swoje zdrowie oraz często dzięki odpowiedniej wiedzy zgłasza się do lekarza już na wczesnym etapie choroby.Wtedy też lepiej rozumie on samą istotę choroby, a dzięki wzajemnej współpracy lekarz i pacjent wspólnie mogą opracować najlepszy plan działania, gdyż właśnie taka relacja przynosi zwykle najlepsze efekty.

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Polecane tematy