Ogólnopolska akcja – Nigdy więcej nauki zdalnej!

13 maja w wielu miastach Polski odbyła się akcja „Nigdy więcej nauki zdalnej”. Rodzice dzieci w wieku szkolnym udali się do dyrekcji szkół z pismami z wnioskiem o to, by nauka stacjonarna już nigdy nie była zastępowana przez naukę zdalną. W składanych pismach podkreślano rolę dyrekcji w zakresie decydowania o kształcie nauczania. Proszono o to, by dyrektorzy zagwarantowali naukę stacjonarną od września 2021 roku.

akcja

W udostępnionym piśmie czytamy:

„Szanowna Pani Dyrektor,

jako rodzic, opiekun prawny,…….. żądam od Pani gwarancji tego, że cały przyszły rok szkolny 2021/2022 obędzie się w trybie stacjonarnym. Jako rodzic, opiekun prawny nie wyrażam zgody na kontynuowanie eksperymentu pedagogicznego na moim dziecku, polegającego na odbieraniu mu normalnej edukacji, opieki i wychowania, w ramach tzw. walki z koronawirusem. Jako rodzic i opiekun prawny nie wyrażam też zgody na kontynuowanie szkodliwej dla zdrowia i rozwoju dzieci oraz nieefektywnej tzw. nauki zdalnej poprzez komputer.

Przez ponad rok jako wyższy rangą urzędnik państwowy współodpowiadała Pani za odbieranie uczniom normalnej edukacji, opieki i wychowania, działając na wielką szkodę mojego dziecka i mojej rodziny. Moje dziecko bardzo negatywnie odczuwa skutki bezpodstawnego pozbawienia go nauki, opieki, wychowania w szkole, kontaktu z rówieśnikami, nauczycielami, wychowania fizycznego czy zajęć dodatkowych. Jako odpowiedzialny rodzic, informuję Panią, że nie pozwolę na to ponownie. Nie zaakceptuję też jedynie chwilowego otwarcia szkoły, jak to miało miejsce na przełomie września i października 2020 r.”

źródło blog Adam Mazurek

Jednocześnie rodzice składający pismo podkreślają, że „nie wyrażają zgody do zmuszania rodziców i dzieci do zakrywania ust i nosa na terenie szkoły, a także „mierzenia temperatury ciała, dezynfekcji rąk czy dystansu społecznego oraz innych niezgodnych z prawem procedur medycznych”.

Wielu rodziców biorących udział w akcji zedytowało proponowany wzór pisma i dopisało kilka zdań „od siebie”.

W wielu szkołach na ręce dyrekcji trafiły dzisiaj pisma z głośnym „NIE” od rodziców

„Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje”. Art. 31 Konstytucji RP

Niektóre osoby zrzeszone na grupie Ogólnopolski strajk Dzieci do szkół nie zgadza się jednak z linią działania zaproponowaną przez Adama Mazurka. Ich zdaniem czas na tego typu pisma był we wrześniu tego roku. Teraz przyszedł moment na składanie zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia oszustwa przez dyrektorów szkół, nauczycieli i jednostki prowadzące szkoły w poszczególnych gminach.

Pomysłów, jak działać, jest sporo…

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Jesteśmy tu dla Ciebie. Podejmujemy tematy, które dla nas, Rodziców, są ważne. Miło nam Ciebie gościć na naszej stronie! :) Pozostaw ślad po sobie w komentarzu! Jeśli prowadzisz bloga, chętnie Cię odwiedzimy! :)

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.