Od jakiej średniej świadectwo z paskiem?

Świadectwo z czerwonym paskiem jest marzeniem i celem wielu uczniów, a także powodem do dumy ich rodziców. Aby otrzymać promocję do następnej klasy z takim wynikiem, koniecznie trzeba jednak spełnić określone kryteria. Oprócz uzyskania odpowiedniej średniej z ocen ze wszystkich przedmiotów, należy wyróżniać się też co najmniej bardzo dobrym zachowaniem. Jaka średnia jest wymagana do świadectwa z paskiem?

świadectwo z paskiem

Świadectwo z paskiem – tylko dla najpilniejszych uczniów?

Świadectwo z paskiem otrzymują wyłącznie uczniowie, którzy mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz nienagannym zachowaniem.

Taką szansę dostają jedynie młodzi ludzie kształcący się od czwartej klasy szkoły podstawowej, aż do ukończenia liceum, szkoły zawodowej bądź technikum.

Wbrew pozorom nie jest to jednak najłatwiejsze zadanie, zwłaszcza w przypadku młodzieży uczęszczającej do szkoły średniej. Duża ilość przedmiotów i przygotowania do matury lub egzaminów zawodowych, często sprawiają, że nastolatkom trudno w takim samym stopniu skupić się na wszystkich obowiązkach. Istotnym rozliczeniem dotychczasowej nauki są oceny otrzymane na pierwszy semestr danego roku szkolnego. To właśnie wtedy uczniowie mogą przekonać się, jakie mają szanse na wyróżnienie po drugim semestrze.

Nauczyciele podsumowując cały rok szkolny biorą bowiem pod uwagę również oceny z poprzedniego półrocza. Uzyskanie zbyt niskich stopni w pierwszym semestrze zazwyczaj wiąże się więc z utratą nadziei na otrzymanie świadectwa z paskiem na koniec roku.

Od jakiej średniej ocen jest świadectwo z paskiem?

Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby otrzymać świadectwo z paskiem, uczeń musi uzyskać średnią arytmetyczną ze wszystkich przedmiotów szkolnych wynoszącą nie mniej niż 4,75. Wartość ta jest jednakowa na każdym poziomie edukacji.

Należy przy tym zauważyć, że uczniowie, którzy dostali z jakiegoś przedmiotu ocenę dostateczną lub dobrą, nadal mogą spełnić marzenie o czerwonym pasku. W tym przypadku liczy się bowiem średnia arytmetyczna uzyskana ze wszystkich przedmiotów, a nie waga poszczególnych ocen. 

Jakie przedmioty wliczają się w średnią ocen?

Do średniej ocen branej pod uwagę przy przyznawaniu wyróżnień liczą się wszystkie przedmioty szkolne, na które w danym roku uczęszczał uczeń. Zasada ta dotyczy więc również wszelkich zajęć dodatkowych oraz religii czy etyki. Jeśli dziecko uczestniczyło zarówno na religię, jak i etykę, to wtedy otrzymuje dwa osobne stopnie, przez co każdy z nich wlicza się do średniej. Z kolei osoby, które w ogóle nie brały udziały w tych lekcjach na świadectwie mają wpisaną poziomą kreskę, niemającą znaczenia dla ogólnego wyniku.

Żeby uzyskać promocję z wyróżnieniem do następnej klasy, należy też wykazać się oceną wzorową lub bardzo dobrą z zachowania. Uczniowie z niższym wynikiem, nawet mimo osiągnięcia wymaganej średniej, nie mogą otrzymać świadectwa z paskiem.

Średnia ważona ocen danego przedmiotu

W niektórych szkołach zamiast tradycyjnej skali ocen obowiązuje klasyfikacja ważona. W takich przypadkach, część stopni ma większe znaczenie przy obliczaniu średniej ocen z danego przedmiotu, niż inne. Przykładowo, ocena za sprawdzian, kartkówkę lub wypracowanie posiada wagę 5, zaś praca domowa czy aktywność na lekcji, wagę na poziomie 1. W zależności od średniej wagi uczeń uzyskuje więc określoną oceną na półrocze i koniec roku. Tego typu wartości są jednak indywidualnie dobierane przez każdą placówkę, dlatego nie da się z góry podać konkretnego schematu. Wszystkie informacje dotyczące obowiązującego systemu wagi ocen w danej szkole, powinny być dostępne w wewnątrzszkolnym systemie oceniania lub statucie szkoły. 

Wysoka średnia i świadectwo z paskiem z pewnością są dużym powodem do dumy dla dziecka oraz rodziców. Koniecznie należy jednak zdawać sobie sprawę, że takie wyróżnienie świadczy wyłącznie o doskonałym opanowaniu materiału szkolnego, a nie wartości ucznia. Zbyt natarczywe wywieranie na dziecku presji na bardzo dobre oceny w nauce, może nawet doprowadzić do fobii szkolnej lub depresji. Jednocześnie świadectwo z paskiem w żaden sposób nie gwarantuje sukcesu w życiu dorosłym, w którym od stopni bardziej liczą się inne umiejętności. 

Bibliografia:
Sijko K., Walczak A., Wiszejko-Wierzbicka D., Systemy oceniania w szkole – prawo i praktyka, Warszawa 2011.Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Jesteśmy tu dla Ciebie. Podejmujemy tematy, które dla nas, Rodziców, są ważne. Miło nam Ciebie gościć na naszej stronie! :) Pozostaw ślad po sobie w komentarzu! Jeśli prowadzisz bloga, chętnie Cię odwiedzimy! :)

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.*