Nowe wnioski 500+ – do kiedy należy złożyć?

1 sierpnia weszły w życie zmiany w rządowym programie 500 +. Wszyscy, którzy chcą pobierać świadczenia rodzinne od października 2017 do września 2018  roku muszą ponownie złożyć wniosek. Niezłożenie wniosku skutkuje ustaniem wypłaty zasiłku a niezłożenie wnioski do końca październiku spowoduje utratę części świadczeń. Wniosek powinny złożyć rodziny biorące udział w programie, jak i te, które chcą do niego dołączyć.

źródło: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

Zasady programu 500+

Podstawowe zasady przyznawania świadczenia 500+ w 2018 roku pozostają bez zmian. Nadal pieniądze będą nieopodatkowane i będą przyznawane rodzicom dzieci do 18 roku życia. Świadczenie przyznawane będą na każde drugie i kolejne dziecko i na pierwsze dziecko w przypadku spełnienia warunku dochodowego (800 złotych na zdrowe dziecko lub 1200 na niepełnosprawne).

Prawo do świadczenia mają tylko rodziny mieszkające w Polsce.

Kiedy złożyć wniosek?

  • jeśli złożysz wniosek w sierpniu, masz gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia,
  • jeśli złożysz wniosek we wrześniu, wypłata świadczeń za październik i listopad nastąpi najpóźniej do 30 listopada,
  • jeśli wniosek zostanie złożony w październiku, świadczenia za październik, listopad i grudzień zostaną wysłane do 31 grudnia,
  • złożenie wniosku później niż w październiku,  od 1 listopada skutkuje otrzymywaniem zasiłku od daty zgłoszenia się do programu, bez wyrównania za poprzednie miesiące,
  • jeśli wniosek zostanie złożony od 1 grudnia do 31 stycznia 2018 roku – wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku nastąpi do ostatniego dnia lutego.

Zmiany w programie 500+

  • osoby samotnie wychowujące dziecko – od 1 sierpnia sprawdzane będzie, czy rodzic samotnie wychowujący wystąpił o alimenty. Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy stanowiący o decyzji alimentacyjnej. Zmiana ta ma wyeliminować sytuację, kiedy rodziny celowo nie podawały dochodu współpartnera, by otrzymać świadczenie.
  • osoby rozliczające się na zasadach ryczałtu – nowe przepisy mają wyeliminować problem z celowym zaniżaniem dochodów przez ryczałtowców.  W ich przypadku konieczne jest złożenie oświadczenia o dochodach wystawionego przez naczelnika urzędu skarbowego określającego wysokość opłaconego podatku, dochodu, itd.
  • zmniejszanie dochodu – jeśli osoba zwolni się z pracy, by zatrudnić się na warunkach uwzględniających niższą pensję w przeciągu 3 miesięcy jej sytuacja finansowa nie będzie traktowana jako utrata dochodu. W ten sposób rząd chce uniknąć sytuacji fikcyjnego obniżenia dochodu w celu pobierania świadczeń.

Jak można złożyć nowy wniosek o 500+?

Nowe wnioski o 500+ można składać od 1 sierpnia w gminie, listownie, przez internet (Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną).

Nowy wniosek dostępny jest TUTAJ.

Pamiętać należy, że w składzie rodziny należy wykazać pierwsze dziecko i kolejne dzieci, a także współmałżonka. W przypadku każdej osoby należy podać numer PESEL. Jeśli ubiegamy się o świadczenie na drugie lub kolejne dziecko, nie trzeba dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów.

Jesteśmy tu dla Ciebie. Podejmujemy tematy, które dla nas, Rodziców, są ważne. Miło nam Ciebie gościć na naszej stronie! :) Pozostaw ślad po sobie w komentarzu! Jeśli prowadzisz bloga, chętnie Cię odwiedzimy! :)

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Polecane tematy