Nie będzie matury z matematyki? Wszystko przez jakość nauczania

Najwyższa Izba Kontroli apeluje, by zwolnić uczniów z obowiązkowej matury z matematyki, która powróciła do szkoły średniej w 2010 roku. Swoje zalecenie argumentuje niską jakością nauczania i brakiem odpowiedniego przygotowania uczniów do egzaminu.

Główne wady, na jakie wskazuje NIK to forma i sposób nauczania, brak dostosowania sposobów nauczania do poziomu zdolności uczniów, brak podziału klasy na grupy, brak modyfikacji programu, brak wprowadzania własnego programu, ograniczony dostęp do zajęć wyrównawczych, zbyt szybkie tempo nauczania. Spostrzeżenia NIK potwierdzają niskie wyniki uczniów z matematyki. Ponad 42% uczniów, których skontrolował NIK, dostało na świadectwie w szkole ponadgimnazjalnej ocenę dopuszczalną z matematyki, szóstkę zaledwie 1%. To również matematyka jest główną przyczyną powtarzania klasy w szkołach ponadgimnazjalnych.

Dane NIK wskazują, że uczniowie mają z matematyką większe problemy niż z innymi przedmiotami.

źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/matematyka-do-poprawy.html

Rodzice uczniów wskazują na nieumiejętny sposób nauczania i przeciążenie programem: bezmyślne wkuwanie wzorów i definicji. Spostrzeżenia te potwierdzają psycholodzy – większość dzieci wyróżniających się zdolnościami matematycznymi na początku kariery w szkole bardzo szybko stapia się ze „średnią” i traci zainteresowanie nauką. Przywoływane na lekcji do porządku i do „niewychylania się”, uczą się, że wyróżnianie się nie opłaca się a zadania trzeba rozwiązywać tak jak wskaże nauczyciel. Problemem jest także nieumiejętne przygotowanie do nauczania kadry pedagogicznej, która nie umie trafić do ucznia.

„Więcej niż połowa dzieci polskich – przed rozpoczęciem szkolnej edukacji – wykazuje się uzdolnieniami do nauki matematyki, a co czwarte wysokim stopniem zadatków takich uzdolnień. Po kilku miesiącach nauki w szkole większość tych dzieci przestaje manifestować swoje znakomite możliwości umysłowe. Powodem jest spychanie tych dzieci do poziomu przeciętnych uczniów. W następnych latach szkolnej edukacji tendencja ta nasila się do tego stopnia, że tylko dwoje, troje starszych uczniów w klasie wykazuje się uzdolnieniami matematycznymi.” źródło NIK

NIK w odpowiedzi na niski poziom kształcenia proponuje zrezygnować z egzaminu z matematyki. MEN zamiast wyciągnąć wnioski z obserwacji przez lata najsłabszych wyników właśnie z matematyki, nie zmienia sposobów nauczania, a jedynie podstawę programową. Jednak matury z matematyki nie zamierza wycofywać. Ma zamiar przyjrzeć się problemowi… W komunikacie na stronie czytamy:

„Matematyka nadal będzie przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym, tak jak w większości krajów europejskich. Postulowane przez NIK „zawieszenie” obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki byłoby powtórką fatalnej decyzji podjętej w 1982 r., bez żadnego uzasadnienia naukowego. Nowa podstawa programowa, będąca efektem reformy edukacji podkreśla rozwijanie kompetencji innowacyjnych uczniów, m.in. przez stosowanie innowacyjnych metod nauczania, jak np. metoda projektu, a także wykorzystywanie w szkole nowych technologii.

Wyłączenie, choćby czasowe, egzaminu z matematyki z części obowiązkowej egzaminu maturalnego zniszczyłoby obiektywne i porównywalne w skali kraju narzędzie rekrutacyjne polskich szkół wyższych. O obecny kształt tego narzędzia, z obowiązkowym egzaminem z matematyki, polskie środowisko akademickie, zarówno przedstawiciele nauk ścisłych, jak i humanistycznych, zabiegało przez wiele lat.” (źródło)

Jesteśmy tu dla Ciebie. Podejmujemy tematy, które dla nas, Rodziców, są ważne. Miło nam Ciebie gościć na naszej stronie! :) Pozostaw ślad po sobie w komentarzu! Jeśli prowadzisz bloga, chętnie Cię odwiedzimy! :)

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.