Napad drgawek u dzieci – gdy to zobaczysz, reaguj!

Drgawki (kompulsje) są bardzo niepokojącym objawem. Mogą świadczyć o wielu różnych patologiach toczących się w organizmie malucha. Większość z nich ma na szczęście charakter łagodny i przemijający (między innymi drgawki gorączkowe). W części przypadków jednak ich wystąpienie może również świadczyć o chorobach bardziej niebezpiecznych (między innymi o różnego rodzaju zespołach padaczkowych). Czym właściwie jest napad drgawkowy u dziecka? Jakie są jego najczęstsze przyczyny i jak powinna wyglądać pierwsza pomoc w przypadku, gdy występuje napad drgawek u dzieci?

Czym jest napad drgawek u dzieci?

Drgawki są jedną z najczęściej występujących postaci napadu padaczkowego i polegają zazwyczaj na pojawieniu się szybkich, mimowolnych, rytmicznych i ustępujących zazwyczaj samoistnie skurczów mięśni szkieletowych (wynik nieprawidłowych i niekontrolowanych wyładowań neuronów w obrębie kory ruchowej). W większości przypadków kompulsją towarzyszą zaburzenia lub też całkowita utrata świadomości połączona z niepamięcią całego wydarzenia.

napad drgawek u dzieci

Napad drgawkowy – najczęstsze przyczyny

Jak już wspominaliśmy na wstępie, u podłoża drgawek może leżeć bardzo wiele przyczyn. Wśród nich najważniejsze wydają się:

 • Gorączka – najczęstsza przyczyna drgawek niepadaczkowych w populacji pediatrycznej (według różnych danych występują u 2 do 5% maluchów w wieku od 6 miesięcy do 6 lat) wynikająca z niedojrzałości dziecięcego układu nerwowego. Drgawki gorączkowe trwają zazwyczaj poniżej 10 minut i nie mają żadnego negatywnego wpływu na dalszy rozwój psychomotoryczny dziecka.
 • Hipoglikemia – niski poziom glukozy we krwi jest kolejną częstą przyczyną występowania drgawek u dzieci (szczególnie w populacji dzieci chorych na cukrzycę typu 1 – najczęstszą przyczyną niedocukrzenia jest przyjęcie zbyt dużej dawki insuliny połączone z pominięciem posiłku).
 • Uraz – dziecięcy układ nerwowy jest bardzo wrażliwy i nawet niewielkie urazy głowy mogą skutkować utratą przytomności oraz wystąpieniem krótkotrwałego napadu drgawkowe.
 • Zatrucie lekami lub alkoholem – nawet niewielkie dawki alkoholu lub innych substancji o działaniu psychoaktywnym (szczególnie mowa tu u popularnych dziś i bardzo niebezpiecznych dopalaczach) mogą wywoływać szereg objawów neurologicznych takich jak zaburzenia świadomości, zaburzenia zachowania, czy też drgawki.
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – choroba ta jest najczęściej wywoływana przez wirusy oraz bakterie (spośród nich najbardziej niebezpieczna jest zapalenie opon wywołane przez meningokoki) i objawia się między innymi gorączką, silnymi bólami głowy, sztywnością karku, czy też napadami drgawkowymi oraz różnego stopnia zaburzenia świadomości.
 • Padaczka – napady drgawkowe występują u około 60% pacjentów cierpiących na tę chorobę (pozostałe 40% to napady bezdrgawkowe. Na przykład krótkotrwałe utraty świadomości zwane napadami nieświadomości, czy też napady atoniczne związane z nagłą utratą napięcia mięśniowego). Co warte zaznaczenie do rozpoznania padaczki konieczne jest wystąpienie przynajmniej dwóch nieprowokowanych napadów drgawkowych w odstępie większym niż 24 godziny.

Napad drgawek u dzieci – pierwsza pomoc

Napad drgawek u dzieci jest z pewnością zdarzeniem bardzo stresującym, ale wymaga od rodziców lub innych opiekunów malucha zdecydowanego działania. W przypadku wystąpienia u naszej pociechy kompulsji należy:

 • Chronić malucha przed urazami głowy. Najlepszym sposobem jest ułożenia dziecka na miękkim podłożu oraz włożenie pod głowę poduszki lub koca.
 • Ułożyć dziecko w pozycji bocznej ustalonej. Ma to za zadanie zapobiec zapadaniu się języka u nieprzytomnego malucha, a tym samym ustrzec go od problemów z oddychaniem.
 • Zadzwonić po Pogotowie Ratunkowe. Jeżeli napad trwa ponad 10 minut i wystąpił u dziecka po raz pierwszy, wskazane jest wezwanie karetki pogotowia lub pilne udanie się do na SOR.
 • Wstrzymać się od wkładania jakichkolwiek przedmiotów do ust dziecka. Próba włożenia jakichkolwiek przedmiotów do ust dziecka może być dla niego bardzo niebezpieczna i spowodować problemy z oddychaniem.
 • Wstrzymać się od podawania dziecku jakichkolwiek leków oraz płynów. Zabezpieczone przed urazem dziecko należy zostawić w spokoju do czasu zakończenia napadu. A leki podawać dopiero po jego zakończeniu i uzgodnieniu z lekarzem pediatrą.
 • Obserwować dziecko po zakończeniu napadu. W krótkim czasie po napadzie dziecko może dziwnie się zachowywać i nie pamiętać całego wydarzenia.

Podsumowując, napad drgawkowy może wystąpić u dziecka w każdym wieku. A co za tym idzie, każdy rodzic powinien być na niego w miarę możliwości przygotowany. Podstawa to wiedzieć, jak prawidłowo postępować w przypadku wystąpienia drgawek u swojej pociechy.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Nina, studentka ostatniego roku kierunku lekarskiego, szczególnie zainteresowana tematyką onkologii, badań obrazowych oraz radiologii pediatrycznej. Pisaniem artykułów o tematyce medycznej zajmuję się, aby poszerzać wiedzę i świadomość pacjentów dotyczącą chorób, z którymi mogą się kiedyś zmierzyć lub też właśnie z nimi walczą, ponieważ wierzę, że największe efekty przynosi terapia oparta na partnerstwie. Wyedukowany pacjent lepiej potrafi dbać o swoje zdrowie oraz często dzięki odpowiedniej wiedzy zgłasza się do lekarza już na wczesnym etapie choroby.Wtedy też lepiej rozumie on samą istotę choroby, a dzięki wzajemnej współpracy lekarz i pacjent wspólnie mogą opracować najlepszy plan działania, gdyż właśnie taka relacja przynosi zwykle najlepsze efekty.

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.