Nabór do przedszkoli. Kryteria rekrutacyjne na rok 2017/2018

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo oświatowe (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku) i zmian w systemie oświaty rekrutacja do przedszkoli w wielu regionach kraju może być opóźniona (np. w Płocku, Bydgoszczy rozpocznie się w kwietniu, w Warszawie 29 marca). Kryteria przyjęcia do przedszkola określa ustawa oraz organ prowadzący (rada miasta), jednak to na dyrektorze spoczywa obowiązek przeprowadzenia rekrutacji. W nadchodzącym roku szkolnym mają funkcjonować przepisy przejściowe. Co to oznacza dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym?

Kiedy rekrutacja do przedszkoli 2017/2018?

Najpóźniej do 15 kwietnia 2017 prezydent miasta, wójt, burmistrz musi określić termin przeprowadzenia rekrutacji, terminy rekrutacji uzupełniających i terminy składania dokumentów.

Najpóźniej do 15 kwietnia rada gminy musi podać do publicznej wiadomości kryteria naboru do przedszkoli na rok 2017/2018.

Jakie zmiany w 2017/2018?

Wychowanie przedszkolne w Polsce od roku szkolnego 2017 obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

  • dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym,
  • dzieci w wieku 6 lat (rocznik 2011) (jeśli nie rozpoczną nauki w I klasie podstawowej) mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
  • dziecko w wieku 6 lat (rocznik 2011) na wniosek rodziców może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Warto zwrócić uwagę, że dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do wychowania przedszkolnego. Jednak w praktyce w wielu regionach Polski jest problem z miejscami w przedszkolach. W zeszłym roku do przedszkoli nie dostało się wiele dzieci trzyletnich. Trudno przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja w tym roku. Pewne jest, że podobnie jak w poprzednim roku, wielu (większość?) rodziców sześciolatków zostawi dzieci w przedszkolach.

W Warszawie na przykład miasto zobowiązało się zapewnić wszystkim dzieciom trzyletnim, czteroletnim, pięcioletnim i sześcioletnim miejsce w przedszkolu. Niekoniecznie jednak w tym, które wybrali ich rodzice. W zeszłym roku nie było mowy o takim zapisie. W tym roku do przedszkoli publicznych w stolicy mają się dostać wszystkie dzieci, których rodzice wyrażą taką chęć. Jednak uwaga, dzieci 2,5 letnie będą przyjmowane tylko w uzasadnionych przypadkach (dopiero po ogłoszeniu wyników, rodzice 2,5 latków będą mogli zapisać dzieci do placówek, w których będzie wolne miejsce).

Kryteria naboru do przedszkola: ustawowe i miejskie

Podczas rekrutacji dzieci do przedszkoli obowiązują zarówno kryteria ustawowe jak i te ustalone przez radnych w danym mieście. Kryteria ustawowe uwzględniają dodatkowe punkty za samotne rodzicielstwo, niepełnosprawność i wielodzietność.

Znane kryteria naboru do przedszkoli w Krakowie i Warszawie

Jeszcze nie we wszystkich miastach w Polsce znane są kryteria naboru do przedszkoli. W Krakowie radni przegłosowali nowe zasady. W roku 2017/2018 najwięcej punktów będzie można zdobyć za niewielką odległość przedszkola od miejsca pracy lub zamieszkania rodzica (czyli wybranie najbliższego przedszkola będzie najbardziej opłacalne). Więcej punktów zdobędą dzieci mające rodzeństwo w danym przedszkolu, więcej punktów (o 4) otrzymają dzieci uczęszczające wcześniej do żłobka, trzy dodatkowe punkty powędrują do dziecka, które w poprzednim roku uczęszczało w rekrutacji i się nie dostało do przedszkola. Dodatkowe punkty przyznawane są również za to, jeśli dziecko jest członkiem rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta.

W Warszawie również pod uwagę brana jest odległość od przedszkola – 130 pkt dla pięciolatków i sześciolatków za wybór placówki oddalonej do 3 km od miejsca zamieszkania. Pod uwagę bierze się fakt zatrudnienia lub studiowania w trybie dziennym przez rodziców dziecka (32 punkty), za rozliczanie podatków w Warszawie (24 punkty), za rodzeństwo kontynuujące edukację w przedszkolu (8 punktów), kryterium dochodowe – ujawnienie dochodów nie jest obowiązkowe, ale dobrowolne (1 punkt).  W stolicy przy rekrutacji do przedszkoli stosujących specjalistyczne diety dodatkowe punkty dostaną dzieci, które z zaleceń lekarzy muszą mieć prowadzoną dietę eliminacyjną (nietolerancja samej laktozy nie wystarczy).

Jesteśmy tu dla Ciebie. Podejmujemy tematy, które dla nas, Rodziców, są ważne. Miło nam Ciebie gościć na naszej stronie! :) Pozostaw ślad po sobie w komentarzu! Jeśli prowadzisz bloga, chętnie Cię odwiedzimy! :)

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

    Polecane tematy