Nabór do przedszkoli. Kryteria rekrutacyjne na rok 2017/2018

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo oświatowe (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku) i zmian w systemie oświaty rekrutacja do przedszkoli w wielu regionach kraju może być opóźniona (np. w Płocku, Bydgoszczy rozpocznie się w kwietniu, w Warszawie 29 marca). Kryteria przyjęcia do przedszkola określa ustawa oraz organ prowadzący (rada miasta), jednak to na dyrektorze spoczywa obowiązek przeprowadzenia rekrutacji. W nadchodzącym roku szkolnym mają funkcjonować przepisy przejściowe. Co to oznacza dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym?

Kiedy rekrutacja do przedszkoli 2017/2018?

Najpóźniej do 15 kwietnia 2017 prezydent miasta, wójt, burmistrz musi określić termin przeprowadzenia rekrutacji, terminy rekrutacji uzupełniających i terminy składania dokumentów.

Najpóźniej do 15 kwietnia rada gminy musi podać do publicznej wiadomości kryteria naboru do przedszkoli na rok 2017/2018.

Jakie zmiany w 2017/2018?

Wychowanie przedszkolne w Polsce od roku szkolnego 2017 obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

  • dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym,
  • dzieci w wieku 6 lat (rocznik 2011) (jeśli nie rozpoczną nauki w I klasie podstawowej) mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
  • dziecko w wieku 6 lat (rocznik 2011) na wniosek rodziców może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Warto zwrócić uwagę, że dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do wychowania przedszkolnego. Jednak w praktyce w wielu regionach Polski jest problem z miejscami w przedszkolach. W zeszłym roku do przedszkoli nie dostało się wiele dzieci trzyletnich. Trudno przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja w tym roku. Pewne jest, że podobnie jak w poprzednim roku, wielu (większość?) rodziców sześciolatków zostawi dzieci w przedszkolach.

W Warszawie na przykład miasto zobowiązało się zapewnić wszystkim dzieciom trzyletnim, czteroletnim, pięcioletnim i sześcioletnim miejsce w przedszkolu. Niekoniecznie jednak w tym, które wybrali ich rodzice. W zeszłym roku nie było mowy o takim zapisie. W tym roku do przedszkoli publicznych w stolicy mają się dostać wszystkie dzieci, których rodzice wyrażą taką chęć. Jednak uwaga, dzieci 2,5 letnie będą przyjmowane tylko w uzasadnionych przypadkach (dopiero po ogłoszeniu wyników, rodzice 2,5 latków będą mogli zapisać dzieci do placówek, w których będzie wolne miejsce).

Kryteria naboru do przedszkola: ustawowe i miejskie

Podczas rekrutacji dzieci do przedszkoli obowiązują zarówno kryteria ustawowe jak i te ustalone przez radnych w danym mieście. Kryteria ustawowe uwzględniają dodatkowe punkty za samotne rodzicielstwo, niepełnosprawność i wielodzietność.

Znane kryteria naboru do przedszkoli w Krakowie i Warszawie

Jeszcze nie we wszystkich miastach w Polsce znane są kryteria naboru do przedszkoli. W Krakowie radni przegłosowali nowe zasady. W roku 2017/2018 najwięcej punktów będzie można zdobyć za niewielką odległość przedszkola od miejsca pracy lub zamieszkania rodzica (czyli wybranie najbliższego przedszkola będzie najbardziej opłacalne). Więcej punktów zdobędą dzieci mające rodzeństwo w danym przedszkolu, więcej punktów (o 4) otrzymają dzieci uczęszczające wcześniej do żłobka, trzy dodatkowe punkty powędrują do dziecka, które w poprzednim roku uczęszczało w rekrutacji i się nie dostało do przedszkola. Dodatkowe punkty przyznawane są również za to, jeśli dziecko jest członkiem rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta.

W Warszawie również pod uwagę brana jest odległość od przedszkola – 130 pkt dla pięciolatków i sześciolatków za wybór placówki oddalonej do 3 km od miejsca zamieszkania. Pod uwagę bierze się fakt zatrudnienia lub studiowania w trybie dziennym przez rodziców dziecka (32 punkty), za rozliczanie podatków w Warszawie (24 punkty), za rodzeństwo kontynuujące edukację w przedszkolu (8 punktów), kryterium dochodowe – ujawnienie dochodów nie jest obowiązkowe, ale dobrowolne (1 punkt).  W stolicy przy rekrutacji do przedszkoli stosujących specjalistyczne diety dodatkowe punkty dostaną dzieci, które z zaleceń lekarzy muszą mieć prowadzoną dietę eliminacyjną (nietolerancja samej laktozy nie wystarczy).

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Jesteśmy tu dla Ciebie. Podejmujemy tematy, które dla nas, Rodziców, są ważne. Miło nam Ciebie gościć na naszej stronie! :) Pozostaw ślad po sobie w komentarzu! Jeśli prowadzisz bloga, chętnie Cię odwiedzimy! :)

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Polecane tematy