Kosiniakowe – dla kogo i ile wynosi

Narodziny dziecka to nie tylko radość, ale też ogromne wyzwanie finansowe. Państwo odpowiadając na potrzeby polskich rodzin, przygotowało więc specjalne świadczenie zwane kosiniakowym. Przysługuje ono wszystkim świeżo upieczonym rodzicom, którzy z różnych względów nie dostają zasiłku macierzyńskiego. Oczywiście, aby uzyskać taką pomoc finansową trzeba spełnić określone warunki formalne. Czym jest kosiniakowe, ile wynosi i w jaki sposób można otrzymać świadczenie?

Kosiniakowe

Kosiniakowe – co to za świadczenie?

Kosiniakowe to świadczenie finansowe przysługujące rodzicom po narodzinach dziecka. Przeznaczone jest jednak tylko dla tych rodzin, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Tego typu wsparcie pieniężne mogą więc otrzymać bezrobotni, studenci, kobiety niepełnoletnie czy osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych w przypadku, kiedy nie opłacają składek na ubezpieczenie chorobowe. O przyznanie zasiłku mają prawo ubiegać się także rodzice prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli jednocześnie zrezygnują z pobierania zasiłku macierzyńskiego. Wparcie finansowe przyznawane jest rodzicom lub faktycznym opiekunom nowo narodzonego maleństwa. Świadczenie swoją nazwę wzięło od ówczesnego ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka- Kamysza. 

Ile wynosi i jak długo można pobierać kosiniakowe?

Świadczenie rodzicielskie zwane kosiniakowym wynosi 1000 zł miesięcznie. Istotne, że jest to już kwota netto, bowiem wszelkiego rodzaju zasiłki nie ulegają opodatkowaniu, ani żadnym innym obciążeniom. Po uzyskaniu uprawnienia do świadczenia w trakcie trwania miesiąca wypłacana jest jednak kwota za niepełny okres, którą ustala się poprzez podzielenie danej kwoty przez liczbę dni kalendarzowych
miesiąca. Następnie otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, przez które świadczenie przysługuje, a wartość zaokrągla do 10 gr w górę.

Kosiniakowe przysługuje na okres:

 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka w trakcie jednego porodu bądź przysposobienia lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwójki dzieci podczas jednego porodu bądź przysposobienia lub objęcia opieką dwójki dzieci;
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trójki dzieci w trakcie jednego porodu bądź przysposobienia lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czwórki dzieci podczas jednego porodu bądź
  przysposobienia lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga lub więcej dzieci w trakcie jednego porodu bądź
  przysposobienia lub objęcia opieką piątki lub większej ilości dzieci.

Wsparcie finansowe kosiniakowe wypłacane jest w stałej kwocie bez możliwości podziału na raty bądź skumulowania do jednorazowej wypłaty. Świadczenie przyznaje się bez względu na posiadany dochód.

Jak otrzymać kosiniakowe?

Aby otrzymać kosiniakowe należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zaświadczenie można składać zarówno w formie papierowej w najbliższym urzędzie miasta, gminy lub ośrodku pomocy społecznej bądź w wersji elektronicznej za pomocą portalu Emp@tia. Do dokumentów, które powinno się dołączyć do wniosku należą:

 •  odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie;
 • zaświadczenie sądu rodzinnego;
 • wniosek potwierdzający ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego;
 • orzeczenie o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • oświadczenie o wybranej formie wypłacania świadczeń.

W zależności od indywidualnej sytuacji rodzinnej ZUS może jeszcze domagać się przedstawienia innych dokumentów, np. w związku z wykonywaną pracą w ramach umowy cywilnoprawnej. Kosiniakowe przysługuje już od dnia narodzin dziecka. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od porodu to wypłacana kwota ulegnie wyrównaniu. W pozostałych przypadkach świadczenie przysługuje od dnia złożenia dokumentów, ale już bez możliwości dodatkowego wyrównania.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Jesteśmy tu dla Ciebie. Podejmujemy tematy, które dla nas, Rodziców, są ważne. Miło nam Ciebie gościć na naszej stronie! :) Pozostaw ślad po sobie w komentarzu! Jeśli prowadzisz bloga, chętnie Cię odwiedzimy! :)

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.