KontaktWpisanie adresu email w niniejszy formularz kontaktowy jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest Jotnet Jan Trzciński z siedzibą w Bydgoszcz, ul. Juliusza Kossaka 72/119, 85-307 Bydgoszcz. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania realizacji i kontynuacji komunikacji email. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: kontakt@sosrodzice.pl. Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można wysłać formularza.

Wydawca strony:

JOTNET

ul. Juliusza Kossaka 72/119

85-307 Bydgoszcz

NIP: 953-24-90-222
REGON 340376130

tel.: 792 480 965

Redaktor naczelna:

Dorota Trzcińska-Sieracka

NIP: 9532448645

REGON: 340625805