Kontakt











Wydawca strony:

JOTNET

ul. Juliusza Kossaka 72/119

85-307 Bydgoszcz

NIP: 953-24-90-222
REGON 340376130

tel.: 792 480 965

Redaktor naczelna:

Dorota Trzcińska-Sieracka

NIP: 9532448645

REGON: 340625805