Kalkulator urlopu macierzyńskiego

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński 2016

Od 2 stycznia 2016 obowiązują nowe zasady dotyczące uprawień pracujących rodziców. Ustawodawca zwraca uwagę, że zmiany upraszczają i uelastyczniają sposób korzystania z urlopu.

Przed 2016 roku obowiązywały płatne urlopy: macierzyński (trwający 20 tygodni), dodatkowy (6 tygodni) i rodzicielski (26 tygodni) oraz bezpłatny urlop wychowawczy (36 miesięcy). Po wprowadzonych zmianach dla rodziców dostępne są tylko dwa rodzaje płatnych urlopów – macierzyński (20 tygodni) i rodzicielski (32 tygodnie). Urlop dodatkowy włączono do rodzicielskiego.

W przypadku ciąży mnogiej, długość urlopu wydłuży się do 31-37 tygodni (urlop macierzyński) oraz 34 tygodni (urlop rodzicielski). Razem można skorzystać nawet z 71 tygodni (w zależności od liczby dzieci).

Od 2016 roku rodzice mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego nie tylko przez pierwszy rok życia dziecka, ale aż do końca roku, w którym dziecko kończy 6 lat. Poza tym dwa dni „na dziecko” mogą być wykorzystywane wymiennie na godziny. To pozwala wybierać jedynie godzinę, dwa lub dokładnie tyle danego dnia, ile potrzeba, bez utraty pozostałych godzin.

Zmiany dotyczą też urlopu wychowawczego. Od 2016 roku rodzic może wykorzystać bezpłatny urlop wychowawczy do czasu, kiedy dziecko skończy 6 lat lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego do momentu, kiedy dziecko ukończy 18 lat (wcześniej było to możliwe do ukończenia 5 roku życia). Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego to 36 miesięcy, z czego jeden rodzic może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy, jeden miesiąc jest obligatoryjnie przypisany drugiemu rodzicowi. Rodzic może wykorzystać pełne 36 miesięcy urlopu wychowawczego, jeśli drugi rodzic nie żyje lub została odebrana mu władza rodzicielska.

Zmiany dla rodziców w 2016 roku

Urlop macierzyński według zasad obowiązujących dla roku:2013
Rozpoczęcie urlopu:

- Z dniem porodu

- Maksymalnie 6 tygodni przed planowaną datą porodu

Przysługujący wymiar urlopu obowiązkowego:

20 tygodni (od 31 do 37 tygodni w zależności od liczby urodzonych dzieci)

  • 20 tygodni (140 dni) - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni (217 dni) - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodnie (231 dni) - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni (245 dni) - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni (259 dni) - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

14 tygodni urlopu wykorzystuje mama, pozostałą część może wykorzystać ojciec Na urlop macierzyński można przejść nie wcześniej niż na 6 tygodni przed planowaną datą porodu.

Dodatkowy urlop macierzyński:

do 6 tygodni (do 8 tygodni: przy porodzie mnogim)

Urlop można podzielić maksymalnie na dwie części. Każda trwająca minimum tydzień. Istnieje możliwość łączenia opieki nad dzieckiem z pracą maksymalnie na pół etatu.

Dodatkowy urlop rodzicielski

do 26 tygodni (wartość stała niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie)

Urlop można podzielić maksymalnie na trzy części. Każda trwająca minimum osiem tygodni. Istnieje możliwość łączenia opieki nad dzieckiem z pracą maksymalnie na pół etatu. Rodzice dziecka będą mogli korzystać z tego urlopu w tym samym czasie. Urlopu rodzicielskiego nie można przerwać w przypadku potrzeby hospitalizacji dziecka.

Pełny wymiar urlopu

52 tygodnie (w przypadku przyjścia na świat jednego dziecka)

do 71 tygodni (przy porodzie mnogim)

Urlop musi też mieć charakter ciągły, tzn. urlop rodzicielski musi przypadać bezpośrednio po dodatkowym oraz części tych urlopów muszą następować bezpośrednio jedna po drugiej. W trakcie urlopu przysługuje rodzicom urlop wypoczynkowy na normalnych zasadach.

Dodatkowy urlop ojcowski:

do 2 tygodni

Można wykorzystać od narodzin dziecka do skończenia przez malucha roku.

Urlop wychowawczy

W wymiarze do 3 lat

Można wykorzystać do czasu ukończenia przez dziecko 5 lat.

Ostatnia aktualizacja