Jak rozliczyć PIT z małżonkiem?

Artykuł sponsorowany komentarzy: 0

Małżonkowie posiadający majątek małżeński mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia PIT. Jeżeli jeden z małżonków zarabia znacznie więcej, to dzięki wspólnemu rozliczeniu, może znacząco obniżyć podatek dochodowy. Jak wygląda rozliczenie wspólne z małżonkiem? Kiedy warto złożyć wspólne rozliczenie PIT do Urzędu Skarbowego? Wyjaśniamy!

Kto może skorzystać ze wspólnego rozliczenia PIT?

Ze wspólnego rozliczenia deklaracji PIT mogą korzystać małżonkowie, którzy zawarli związek małżeński w trakcie roku podatkowego lub ci, którzy zawarli związek małżeński w poprzednim roku i pozostali w związku małżeńskim do ostatniego dnia roku podatkowego.

Wspólne rozliczenie PIT do Urzędu Skarbowego jest skierowane wyłącznie do małżonków mających wspólny majątek i którzy uzyskali dochód opodatkowany według skali podatkowej w ciągu ostatniego roku podatkowego. Oznacza to, że wspólne opodatkowanie nie może być dokonywane przez małżonków, którzy uzyskują dochody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem, kwotą ryczałtową od dochodu lub na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym czy ustawa o aktywizacji przemysłu stoczniowego i przemysłów komplementarnych.

Ponadto do wspólnego rozliczenia PIT uprawnieni są małżonkowie, którzy byli rezydentami Polski w poprzednim okresie rozliczeniowym lub są rezydentami innego kraju UE, państwa należącego do EOG lub Konfederacji, posiadają certyfikat polskiej rezydencji podatkowej i ich dochody pochodzą co najmniej w 75% z Polski całkowitego przychodu.

Ze wspólnego rozliczenia PIT mogą również skorzystać wdowcy lub wdowy, których małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub po jego zakończeniu, ale przed złożeniem rocznej deklaracji podatkowej. Aby sprawnie rozliczyć się z fiskusem, warto do wspólnego rozliczenia PIT z małżonkiem, warto wykorzystać rozliczenie PIT online przy pomocy programu do PIT.

Kiedy warto rozliczyć się wspólnie z małżonkiem

Przepis ustawy określa: podatek na rzecz obojga małżonków wynosi dwukrotność kwoty podatku dochodowego obliczonego od połowy całkowitego dochodu małżonków. W wyniku wniosku wyrażonego we wspólnym oświadczeniu małżonkowie podlegają opodatkowaniu wspólnie od sumy swoich dochodów, po potrąceniu oddzielonych przez nich od tego dochodu. W tej sytuacji wspólne opodatkowanie może być bardzo korzystne, gdyż jeden z Was zarabia na tyle, że ten dochód można zaliczyć do wyższej skali podatkowej, czyli 32%.

Jeżeli po odliczeniu wszystkich świadczeń uzyskasz dochód w wysokości 120 000 zł, Twój łączny podatek może wynosić tyle samo, co w przypadku wpłaty przez każdego z Was.

Inaczej jednak będzie się to miało w przypadku, gdy jedno z was zarabia na tyle mało, że nie mogłoby samodzielnie odliczyć kwoty wolnej od podatku, wówczas gdy łącznie zarabiacie mniej niż 120 000 zł możecie odnieść korzyść podatkową.

Jednak największe korzyści ze wspólnego rozliczenia uzyskasz w przypadku, gdy jeden z małżonków nie zarabia ani złotówki, a drugi – uzyskuje dochód w kwocie przewyższającej pierwszy próg podatkowy. W ten sposób zapłacisz mniej, niż gdybyś złożył deklarację PIT indywidualnie w Urzędzie Skarbowym.

Dlatego przed złożeniem deklaracji warto spośród dostępnych opcji podatkowych wybrać tę najkorzystniejszą.

Rozliczenie PIT wspólnie z małżonkiem – jak rozliczyć PIT?

Aby rozliczyć PIT ze współmałżonkiem, nie potrzeba specjalnego upoważnienia ani oświadczenia – wystarczy, że małżonkowie zaznaczą odpowiednie pole i wprowadzą je przy rozliczaniu PIT. Oświadczenie wymaga również podpisu tylko jednej osoby. Złożenie wspólnej deklaracji przez jednego z małżonków traktowane jest jako oświadczenie, że współmałżonek upoważnia go do składania wspólnego rozliczenia. Małżonkowie mogą wspólnie złożyć PIT-37 albo PIT-36.

Przy wspólnym rozliczeniu, upraszczając, należy dodać do siebie dochody obojga małżonków, podzielić je przez dwa, a następnie ustalić podatek od tej kwoty. Następnie podatek ten mnożymy razy dwa.

Ulgi od dochodu odlicza się osobno dla każdego małżonka, któremu ulgi przysługują. Przy sumowaniu dochodów zatem należy zsumować kwoty z już odliczonymi ulgami. Jeżeli małżeństwo posiada dzieci, mogą także odliczyć ulgę prorodzinną od podatku.

W rocznym obliczeniu podatku niewykluczona jest również możliwość skorzystania z odliczenia darowizn, ani z przekazania 1,5% podatku (np. Schroniska, na Szlachetną Paczkę), do czego gorąco zachęcamy!

Ile można zyskać z rozliczenia PIT z małżonkiem

Nie w każdym przypadku wspólne rozliczenie jest opłacalne. Jeżeli jednak oboje współmałżonków rozlicza się wg skali, to nie ma możliwości, żeby na tym stracili – nawet gdy oboje są poniżej progu. Czasem zdarzą się jedynie przypadki, kiedy to nie zrobi różnicy, czy rozliczycie się wspólnie, czy osobno.

Jakie są korzyści ze wspólnego rozliczania PIT?

Wspólne rozliczenie deklaracji podatkowych jest korzystniejsze niż rozliczenia indywidualne przez każdego z małżonków – dzięki takiemu rozwiązaniu małżonkowie płacą niższy podatek. Szczególne korzyści przynosi status zwrotu podatku, gdy jedno z małżonków nie uzyskiwało żadnych dochodów lub jego dochody były niskie oraz, gdy dochody jednego z małżonków były bardzo wysokie.

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.