Jak oszczędzać i ułatwić dziecku start w dorosłość?

Inf. prasowa komentarzy: 0

Każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej, nic zatem dziwnego, że myślimy o jego przyszłości. Zależy nam na zapewnieniu możliwości na każdym polu – edukacji, realizowania pasji i marzeń dziecka, czy wspieraniu finansowo jego dorosłych decyzji.

Problem jednak polega na tym, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, w jakiej kondycji finansowej będziemy za 10 czy 20 lat. Dzisiejsza sytuacja może wydawać się spokojna, jednak bez podjęcia pewnych kroków – nasze chęci wspierania dziecka w przyszłości mogą rozminąć się z naszymi możliwościami. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest polisa posagowa.

Sprawdzamy na czym polega taka forma zabezpieczenia finansowego na przyszłość, co zawiera oraz dlaczego nie warto decydować się na polisę bez wcześniejszego porównania.

Ubezpieczenie posagowe na życie – budowanie kapitału dla dziecka

Polisa posagowa to ubezpieczenie, którego celem jest gromadzenie środków na czas dorosłości dziecka i jego pierwszych poważnych decyzji. Minimalny czas trwania umowy to najczęściej 5 lat – maksymalny – do osiągnięcia przez ubezpieczonego 26 roku życia.

W tym czasie płacimy regularną składkę, która odkładana jest na specjalnym koncie. W chwili, gdy nasze dziecko ukończy określony w umowie wiek (to może być zarówno 18, jak i 26 lat) – otrzyma uzbierane oszczędności, które może przeznaczyć na dowolny cel – studia w innym mieście czy za granicą, wymarzona podróż, zakup mieszkania lub samochodu, otwarcie swojej działalności.

Składkę w polisie posagowej może opłacać zarówno rodzic, jak i krewny (wujek, ciocia, dziadek, babcia), opiekun prawny czy dowolna osoba fizyczna, która zadeklaruje taką chęć i wywiąże się z umowy, czyli regularnie będzie opłacać polisę w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

Przykładowa polisa posagowa – jak działa?

Przykładem polisy posagowej jest PZU Start w Dorosłość. Umowę można zawrzeć na czas od 5 do 25 lat, w tym nawet dla noworodka. Dziecko otrzyma pieniądze z ubezpieczenia najwcześniej po ukończeniu 18 lat. Natomiast umowa zakończy się najpóźniej w roku, w którym dziecko ukończy 25 lat, a fundator 75 lat.

Zakres ochrony w polisie posagowej PZU Start w Dorosłość można ustalać między kilkoma rozszerzeniami, jak:

  • renta dla dziecka w razie śmierci rodzica – umowa przeznaczona dla rodzica (fundatora), który w chwili kupowania dodatku nie skończył 56 lat, miesięczna renta będzie przyznawana do końca trwania umowy lub dożywotnio – jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku dziecko będzie trwale niepełnosprawne;
  • opieka medyczna w ciężkiej chorobie – pakiet zawiera konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne, rehabilitacja, opieka psychologa oraz wsparcie opiekuna medycznego w chorobie.
  • poważne zachorowanie – to wypłata świadczenia na powrót do zdrowia w trakcie leczenia lub po ciężkiej chorobie – np. raku, zawale lub udarze. Rozszerzenie dotyczy 25 jednostek chorobowych.

Ciężka choroba w PZU to: nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu – skutkujący utrwalonymi ubytkami neurologicznymi, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych (by- -pass), niezłośliwy guz mózgu, wada serca – skutkująca operacją jednej lub więcej zastawek, choroba aorty piersiowej – z wyłączeniem operacji odgałęzień aorty, choroba aorty brzusznej – z wyłączeniem operacji odgałęzień aorty, transplantacja organów – gdzie ubezpieczony jest biorcą organów, niewydolność nerek – wymagająca stałego stosowania, sepsa – w przebiegu zakażenia meningokokowego lub pneumokokowego.

Pozostałymi jednostkami są choroby Creutzfeldta-Jakoba, Parkinsona i Huntingtona, stwardnienie rozsiane, przewlekłe zapalenie wątroby, zakażenie wirusem HIV – w następstwie wykonywania zadań służbowych lub transfuzji krwi, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo – rdzeniowych, bakteryjne zapalenie wsierdzia – pozaszpitalne infekcyjne, choroba neuronu ruchowego, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie utrata wzroku i słuchu.

Jak wybrać polisę posagową?

Potrzeby naszego dziecka są zawsze ściśle określone jego wiekiem, zainteresowaniami, rodzajem spędzania wolnego czasu. Każde ubezpieczenie możemy dodatkowo rozszerzyć w zależności od potrzeb dziecka.

Rozbudowanie ochrony zwiększa szansę na otrzymanie odszkodowania – na wypadek złamania lub pobytu w szpitalu, warto więc zastanowić się czy dodatkowa ochrona nie byłaby potrzebna.

Dodatkowo – zastanówmy się nad tym – jaką kwotę chcielibyśmy przekazać naszemu dziecku na start w dorosłe życie. Policzyć wysokość składki w oparciu o założony cel – będzie nam łatwiej, gdy skorzystamy z pomocy kalkulatora, jak np. https://rankomat.pl/ubezpieczenia-na-zycie/kalkulator.

Przed zakupem zastanówmy się również na jaki czas chcemy ubezpieczyć dziecko. Jeśli chcemy kupić polisę dla dziecka, które ma np. rok życia to możemy wybrać dowolnie – np. do 18 roku życia, czy do 20 roku życia – wybieramy według naszego uznania, a czas umowy jest na tyle długi, że uda nam się zgromadzić spore oszczędności.

W przypadku jednak, gdy nasze dziecko ma już np. 16 lat – a minimalny czas ochrony to 5 lat – ochrona będzie trwała minimum do 21 roku życia. Zastanówmy się zatem – jak długo powinna trwać umowa i wybierzmy rozwiązanie, które odpowiada nam najbardziej.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia?

Zanim kupimy polisę – warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę.

Przed zakupem sprawdźmy:

  • ilość umów dodatkowych,
  • karencję,
  • wyłączenia odpowiedzialności.

Umowy dodatkowe zwiększają ochronę naszego dziecka. Możemy zatem zabezpieczyć je na wypadek problemów zdrowotnych czy innych sytuacji. Dzięki temu – dziecko nie tylko otrzyma wsparcie finansowe z odszkodowania, ale również może liczyć na pakiet assistance – czyli np. transport medyczny lub pomoc psychologa. Warto sprawdzić, co oferują różne firmy ubezpieczeniowe, dzięki czemu łatwiej będzie nam znaleźć najbardziej korzystne rozwiązanie – https://rankomat.pl/zycie/polisa-dla-dziecka-co-wybrac.

Karencja jest to okres pomiędzy zawarciem umowy, a rozpoczęciem pełnej ochrony nad osobą ubezpieczoną. Mogłoby się wydawać, że ochrona rozpoczyna się w chwili podpisania umowy z ubezpieczycielem, jednak nie do końca tak to wygląda. Sprawa dotyczy szczególnie umów dodatkowych, co od razu warto sprawdzić. Polisa posagowa w swojej podstawowej funkcji chroni na wypadek utraty któregoś z rodziców. W takiej sytuacji wypłaca na czas nauki stałe świadczenie – na kształt renty. Przed zakupem polisy sprawdźmy jednak czy w przypadku tej ochrony – ubezpieczyciel przewiduje karencję oraz jeśli tak – to jak długą. Karencja jest normalnym zapisem w ubezpieczeniu, zatem nie należy się jej obawiać, jednak różne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą stosować różne okresy karencji i znając karencję jednej firmy, możemy sprawdzić czy inna nie oferuje krótszej.

Ważne są również wyłączenia odpowiedzialności. Są to sytuacje, w których ubezpieczyciel jest zwolniony z obowiązku wypłacenia odszkodowania. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy najczęściej sytuacji, w których ubezpieczony działał świadomie na własną niekorzyść – np. powodując wypadek samochodowy, prowadząc pojazd bez koniecznych uprawnień lub pod wpływem alkoholu.

Wyłączenia odpowiedzialności są zazwyczaj bardzo precyzyjnie opisane i warto je znać wcześniej. Pozwoli to na przyszłość uniknąć rozczarowania, gdy okaże się, że odszkodowanie nam się nie należy.

Porównanie ofert pozwoli zaoszczędzić

Znalezienie dobrej oferty ubezpieczenia posagowego dla naszego dziecka wiąże się przede wszystkim z porównaniem ofert – dzięki temu nie tylko znajdziemy lepiej skonstruowane oferty, które zapewnią naszemu dziecku wszystko to, na czym najbardziej nam zależy, ale również pozwoli zaoszczędzić nam pieniądze.

Na rynku ubezpieczeniowym mamy dzisiaj wiele firm ubezpieczeniowych. Większość z nich w swojej ofercie posiada oferty polisy posagowej, dzięki czemu wybór mamy naprawdę spory. Może okazać się, że konkurencyjna firma za ten sam zakres ochrony będzie liczyć mniejszą składkę. Stąd tak ważne jest porównywanie ofert.

By ułatwić sobie ten krok – możemy skorzystać z pomocy rankingu ubezpieczeniowego, który przedstawia nam dostępne oferty oraz oceny przyznane przez niezależnych specjalistów branży ubezpieczeniowej. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie nam znaleźć odpowiednią ofertę w rozsądnej cenie.

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.