Konflikt serologiczny

Konflikt serologiczny to stan, w którym kobieta o krwi Rh- nosi w macicy płód o krwi Rh +. Istnieje wtedy ryzyko, że na skutek krwawienia do układu krążenia matki dostaną się krwinki dziecka, co spowoduje reakcje organizmu matki w postaci produkcji przeciwciał. Konsekwencją może być doprowadzenie do niedokrwistości u dziecka.

W kategorii: Alfabet dziecka