Ciąża bliźniacza

Ciąża bliźniacza zdarza się średnio jeden raz na osiemdziesiąt poczęć. Może się rozwijać jako ciąża bliźniąt identycznych (jednojajowych) lub nieidentycznych (braterskich). Co ciekawe szansa na urodzenia nieeidetycznych bliźniąt jest różna w różnych regionach świata. W porównaniu do Europy bliźniaki braterskie rzadziej się rodzą w Japonii, a częściej w Afryce.
Posiadanie bliźniąt nieidentycznych może być odziedziczone przez matkę przez jedną ze stron (od ojca lub matki). Czynnikiem sprzyjającym jest również: przebycie kilku ciąż, wiek od 35-39 lat, wyższy wzrost matki, zwiększający się wskaźnik BMI.
Bliźnięta identyczne rodzą się rzadziej niż bliźnięta nieidentyczne. Średnio 1 na 250 ciąż. Tendencja ta jest raczej stała i niezmienna na całym świecie.

W kategorii: Alfabet dziecka