Dni wolne na dziecko

Zgodnie z artykułem 188 kodeksu pracy, pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługują w ciągu roku dwa dni wolnego.

Dwa dni wolnego można wykorzystać jednorazowo, jeden po drugim lub w dwóch dowolnych terminach. Prawo to przysługuje na oboje pracowników: na mamę i tatę, co oznacza, że łącznie rodzice dziecka nie mogą wziąć więcej niż dwa dni wolnego.

Jeśli jeden rodzic skorzysta z prawa do dni wolnych na dziecko, drugi nie może z niego skorzystać. Rodzice mogą podzielić się urlopem między sobą (po jednym dniu na każdego). Ilość dni nie zwiększa się wraz z liczbą dzieci.Office jobRodzice korzystający z dwóch dni wolnych (w formie urlopu okolicznościowego) zachowują prawo do wynagrodzenia.

Z dniem ukończenia 14 urodzin rodzice tracą prawo do dwóch dni wolnych. Oznacza to, że jeśli dziecko kończy 14 lat 22 lutego, dwa dni wolne za dany rok muszą być wykorzystane od początku stycznia do 21 lutego.

Niewykorzystane dni wolne na dziecko nie przechodzą na kolejny rok. Jeśli pracownik nie wykorzysta ich, przepadają.

Kiedy można skorzystać z urlopu na dziecko?

Według art. 1542 k.p., urlopu udziela się na dni, które są dla pracownika dniami pracy (niezależnie czy jest to środek tygodnia czy weekend), zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu (czyli na 4, 6, 8 czy nawet 12 godzin).

Dodatkowo istnieje zasada, że tego samego dnia z urlopu na dziecko może korzystać tylko jeden rodzic. W jednym dniu rodzice nie mogą wziąć dnia wolnego na dziecko.

Komu przysługują dni wolne?

Dni wolne na dziecko przysługują osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (niezależnie od jej wymiaru, także na czas próbny ), powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracy.  Prawa tego nie mają osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych (umów o dzieło i o pracę). Z prawa do zwolnienia z pracy na okres dwóch dni można skorzystać również wtedy, gdy pracuje tylko jeden rodzic, a drugi „siedzi” w domu.

Dni wolne przysługują nie tylko rodzicom biologicznym, ale również rodzicom adopcyjnym, zastępczym, opiekunom prawnym i opiekunom faktycznym. Z dni wolnych nie może korzystać rodzic, który został pozbawiony przez sąd władzy rodzicielskiej.

Prawo do dwóch dni wolnych na dziecko jest zagwarantowane ustawowo. Oznacza to, że nie może ich przekreślać żadne wewnętrzne rozporządzanie czy regulamin obowiązujący w danym zakładzie pracy.

Formalności

Korzystając ze zwolnienia z pracy, należy oświadczyć, że z urlopu nie korzysta drugi rodzic. Kodeks pracy nie precyzuje, w jakim terminie należy złożyć wniosek o urlop. Pracownik nie musi również tłumaczyć swojej decyzji, ani wyjaśniać prośby o zwolnienie z pracy. Wystarczy, że wskaże, że korzysta z przysługującego mu prawa.

Dodatkowo nie ma przeciwwskazań, by korzystać z dni wolnych od razu po innym urlopie: wypoczynkowym czy rodzicielskim.

Termin urlopu powinien być uzgodniony z pracodawcą. Jeśli nieobecność pracownika w danym okresie będzie dezorganizować pracę, pracodawca powinien zaproponować inny termin, w którym pracownik może skorzystać z urlopu.

 

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Jesteśmy tu dla Ciebie. Podejmujemy tematy, które dla nas, Rodziców, są ważne. Miło nam Ciebie gościć na naszej stronie! :) Pozostaw ślad po sobie w komentarzu! Jeśli prowadzisz bloga, chętnie Cię odwiedzimy! :)

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  1. margaret margaret

    u męża są 2 dni na miesiąc na dziecko ,a nie na rok…