Czy szkoła może pobierać od rodziców opłaty za wynajem sali lekcyjnej?

Napisała do nas Aneta: „W szkole mojego dziecka (domyślam się, że z powodu protestu) dyrektor utrudnia organizację dodatkowych zajęć dzieciom. Zapytany o możliwość przyjścia w godzinach lekcji firm zewnętrznych w celu przeprowadzenia warsztatów – domaga się  od nas opłaty. Tłumaczy, że jako szkoła udostępniamy firmom sale lekcyjne. Stąd należy się opłata „za wynajem sali”. Do dyrekcji nie trafia argument, że warsztaty odbywają się w trakcie zajęć lekcyjnych, a nie po nich. Nie jest przyjmowany też argument, że rodzice sami za zajęcia płacą. Czy domaganie się od nas dodatkowych opłat na rzecz szkoły jest dozwolone, zgodne z prawem?”

wynajem sali

O pomoc poprosiliśmy przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pytamy: Czy dyrekcja szkoły może wymagać od rodziców dodatkowej opłaty za „wynajem” (udostępnienie) sali lekcyjnej firmom z zewnątrz prowadzącym warsztaty w trakcie zajęć lekcyjnych, wynikających z planu lekcji danej klasy? Czy szkoła może pobierać od rodziców opłaty za udostępnienie sali dzieciom na zabawę andrzejkową, bal karnawałowy – odbywające się po lekcjach, popołudniami? Oto jaką odpowiedź uzyskaliśmy.

Szanowna Pani Redaktor

W odpowiedzi na pytania, uprzejmie informuję.

Nauka w publicznych przedszkolach i szkołach jest bezpłatna. Zasada ta została wyrażona na poziomie ustawy zasadniczej, i jako taka – nie podlega interpretacji (art. 70 ust. 2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  – Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). Powyższe oznacza, że przedszkole i szkoła publiczna (i żaden z jej organów wewnętrznych np. dyrektor) – nie ma upoważnienia (prawnego, faktycznego) do ustanawiania jakichkolwiek obowiązkowych opłat dla potrzeb realizacji zadań oświatowo-wychowawczych.  Tym samym, wszelkie ewentualne opłaty/składki w szkole publicznej są dobrowolne.

Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, a w celu wspierania działalności statutowej szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Tym samym, rada rodziców może ustalać składki na bieżącą działalność szkoły. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin jej działalności (art. 84 ust. 1 i ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe).

Z poważaniem

Justyna Sadlak

 

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Jesteśmy tu dla Ciebie. Podejmujemy tematy, które dla nas, Rodziców, są ważne. Miło nam Ciebie gościć na naszej stronie! :) Pozostaw ślad po sobie w komentarzu! Jeśli prowadzisz bloga, chętnie Cię odwiedzimy! :)

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.