Czego dzieci uczą się w drugiej klasie szkoły podstawowej?

Druga klasa szkoły podstawowej to czas, kiedy dzieci są już wstępnie wdrożone w nowy tryb nauczania, zorientowany bardziej na naukę niż zabawę, a jednocześnie nadal potrzebują szczególnej uwagi i odpowiedniego traktowania – w końcu mają dopiero siedem lub osiem lat. Edukacja drugoklasistów odbywa się w systemie wczesnoszkolnym (dawniej: zintegrowanym). Oznacza to, że dziecko płynnie przechodzi z roli przedszkolaka do poważnego ucznia, jego osiągnięcia nie są jeszcze oceniane poprzez punkty, lecz poprzez opisowe komentarze. Nauczyciel ma możliwość dostosować tematykę oraz czas lekcji do poziomu skupienia dzieci – nie oznacza to jednak, że nie istnieje zestaw umiejętności, które uczniowie muszą przyswoić.

Edukacja polonistyczna

W drugiej klasie nacisk kładzie się na rozwijanie w dzieciach zdolności skutecznego komunikowania się z otoczeniem. Uczniowie na tym etapie zazwyczaj potrafią już konstruować dłuższe, złożone wypowiedzi, kierowane do rówieśników bądź dorosłych. To także czas, gdy doskonalą one czytanie i pisanie. Dzieci posiadają już podstawę z wcześniejszy klas, np. dobrą znajomość alfabetu i zapoznawanie się z pierwszymi tekstami pisanymi. W drugiej klasie zaczynają skupiać się nie tylko na samym czytaniu, ale też rozumieniu treści, a kaligrafowane wcześniej literki zamieniają się w całe zdania, a następnie krótkie opisy czy opowiadania oraz teksty użytkowe. Za pomocą odpowiednich ćwiczeń i zabaw, zapoznają się z także z podstawowymi zasadami ortografii.

w drugiej klasie

Edukacja matematyczna

Drugoklasiści odkrywają także matematykę – na tym etapie nauki rozwijają wiedzę z różnych jej dziedzin. Dzieci rozpoczynają przeprowadzanie podstawowych operacji na liczbach nie większych niż 50 (w przypadku mnożenia i dzielenia – nie większych niż 30), nabywają też zdolność porównywania ze sobą wielkości. Pomocą jest oś liczbowa, którą uczniowie uczą się prawidłowo interpretować. Nauczyciel wprowadza także pojęcia związane z teorią zbiorów oraz geometrią – dzieci kreślą pierwsze odcinki oraz nazywają podstawowe figury. Nabywają także umiejętności przydatne w życiu codziennym, zapoznają się z kalendarzem oraz jednostkami czasu czy wagi, ćwiczą także obliczenia pieniężne.

Edukacja przyrodnicza

Ważnym aspektem jest też stopniowe wprowadzanie terminów związanych z biologią, na poziomie dostosowanym do możliwości drugoklasistów. Uczniowie zaczynają wiązać dotychczasowe obserwacje, na przykład rodziców wykonujących prace ogrodowe, z pojęciami takimi jak pory roku, miesiące czy pory dnia. Poznają także różnice pomiędzy miastem a wsią, rozumieją też, na czym polega rolnictwo. Dzieci rozwijają nabytą wcześniej umiejętność nazewnictwa zwierząt i roślin, poprzez definiowanie ich przynależności gatunkowej oraz wskazywanie określonych elementów ich budowy. Co ważne, drugoklasiści nabywają także wiedzę z zakresu ekologii, zaczyna się u nich kształtowanie dobrych nawyków dbania o środowisko naturalne.

Umiejętności społeczne

Dzieci w drugiej klasie już kolejny rok obcują z grupą rówieśniczą. Jest to czas, kiedy doskonalą umiejętności zespołowe – wspólną pracę oraz zabawę. Uczą się określonego porządku dnia, dyscypliny oraz ról, które na dany moment są im przypisane. Uczniowie dowiadują się, czym jest odpowiedzialność i co oznaczają konsekwencje. Rozwijanie kompetencji społecznych to wprowadzanie pojęć związanych z przynależnością narodową – rozpoznawanie flagi oraz godła, zapoznanie z hymnem czy umiejscowieniem terytorialnym Polski.

Zajęcia komputerowe

W obecnych czasach dzieci szybko nawiązują pierwszy kontakt z nowymi technologiami, dzięki czemu zajęcia komputerowe zazwyczaj nie sprawiają im większych trudności. Na tym etapie edukacji wczesnoszkolnej, uczniowie opanowują obsługę komputera w zakresie podstawowym. Dowiadują się jak uruchamiać i wyłączać sprzęt, tworzyć proste grafiki, edytować teksty i wykonywać polecenia z zadanego scenariusza gry. Nauczyciel prezentuje także sposób korzystania z Internetu, a co szczególnie ważne – zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z sieci tak, aby umieć identyfikować zagrożenia i ich unikać.

Wychowanie fizyczne, edukacja techniczna i artystyczna

Dzieci w drugiej klasie często chętnie podejmują aktywność fizyczne – kształtowanie nawyku regularnych ćwiczeń jest wyjątkowo ważne w obliczu coraz większych problemów społeczeństwa z otyłością. Uczniowie uczą się na polecenie nauczyciela wykorzystywać akcesoria typu piłka, skakanka czy szarfa. Wymaga się od nich współpracy z rówieśnikami w duchu fair play oraz zachowując dyscyplinę. Drugoklasiści dowiadują się, jak trzeba postąpić w sytuacji zagrożenia – w jaki sposób i kogo wezwać na pomoc. Stopniowo wdrażają się także w funkcjonowanie ruchu drogowego oraz bezpiecznego przemieszczania się komunikacją miejską. Nieustannie rozwijane są także umiejętności artystyczne, poprzez wykonywanie utworów muzycznych, a także akompaniowanie przy pomocy prostych instrumentów.

Dzieci tworzą także prace plastyczne, poznają pojęcie perspektywy i proporcji. Z kolorów bazowych mieszają barwy pochodne i przenoszą swoje wyobrażenia na papier, a następnie porządkują stanowisko pracy.

Mnogość poruszanych tematów i lista zagadnień które drugoklasiści muszą przyswoić, może wydawać się dla rodziców przytłaczająca. Elastyczny tryb nauczania oraz łączenie nauki z zabawą sprawiają jednak, że dzieci do klasy trzeciej trafiają zaopatrzone w bogaty zestaw nowych umiejętności.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Jesteśmy tu dla Ciebie. Podejmujemy tematy, które dla nas, Rodziców, są ważne. Miło nam Ciebie gościć na naszej stronie! :) Pozostaw ślad po sobie w komentarzu! Jeśli prowadzisz bloga, chętnie Cię odwiedzimy! :)

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.