Ciąża przenoszona. Rozpoznanie i postępowanie

Przyjmuje się, iż prawidłowa ciąża powinna trwać od 38 do 42 tygodni i kończyć się urodzeniem w pełni dojrzałego noworodka. Co się dzieje, gdy zostaną przekroczone te ramy czasowe? Lekarze zaczynają używać takich terminów, jak: ciąża przenoszona i przeterminowa. Jak powinno wyglądać postępowanie w obu stanach? – o tym w dalszej części artykułu.

Ciąża przenoszona a ciąża przeterminowana

Ciąża przenoszona i ciąża przeterminowana to dwa podobne, ale nietożsame stany. Stąd też, na wstępie należy je dokładnie zdefiniować i rozróżnić.

Ciąża przenoszona jest stanem, w którym rozwijające się w łonie matki dziecko jest już w pełni dojrzałe i gotowe do życia pozamacicznego. Jednak akcja porodowa, pomimo upływu czasu, nie rozpoczyna się. Definicja ta oznacza, iż taka sytuacja może mieć miejsce zarówno po wyznaczonym przez lekarza ginekologa terminie porodu, jak i jeszcze przed nim. W tym drugim wypadku mówimy jednocześnie o ciąży przenoszonej i ciąży przeterminowanej. Co warte zaznaczenia, ciąża przenoszona występująca przed terminem rozwiązania jest zazwyczaj wynikiem nieprawidłowo obliczonej daty planowanego porodu. Zdarza się to szczególnie często w przypadku nieregularnych cykli miesiączkowych.

ciąża przenoszona

Ciąża przeterminowana występuje natomiast wtedy, gdy akcja porodowa nie pojawia się pomimo ukończenia 41 tygodnia. Wiąże się to z istotnie zwiększonym ryzykiem powikłań. Zazwyczaj w wyniku zmniejszenia wydolności łożyska i pogorszenia warunków dla płodu. Tym samym, ciąża przeterminowana stwarza ryzyko wystąpienia między innymi niedotlenienia płodu, powstania wad rozwojowych, dystocji barkowej oraz zespołu aspiracji smółki. Oprócz możliwości wystąpienia tychże nieprawidłowości u dziecka również ciężarna jest narażona na zwiększone ryzyko wystąpienia na przykład krwotoku poporodowego. Dodatkowo ciąża przeterminowana wiąże się najczęściej z koniecznością przeprowadzenia cięcia cesarskiego lub porodu instrumentalnego.

Dziś jednak pragniemy skupić się przede wszystkim na temacie ciąży przenoszonej, o której więcej w dalszej części artykułu.

Ciąża przenoszona – czy jest groźna?

Jak już wiadomo, w ciąży przenoszonej akcja porodowa nie rozpoczyna się, pomimo całkowitej dojrzałości i gotowości płodu do samodzielnego życia poza organizmem matki. Taka sytuacja, jak można się łatwo domyślić, nie pozostaje bez przykrych następstw dla dziecka. Należy do nich przede wszystkim tak zwany zespół dziecka przenoszonego. Charakteryzuje się on występowaniem u noworodka suchej, pomarszczonej i łuszczącej się skóry oraz długich paznokci i bardzo słabo rozwiniętej tkanki podskórnej. Co więcej, tak jak w przypadku ciąży przeterminowanej, stan ten czasem może doprowadzić do niedotlenienia płodu. A to stanowi bezpośrednie zagrożenie dla jego życia.

Ciąża przenoszona – postępowanie

W przypadku ciąży przenoszonej oraz ciąży po terminie możliwe są dwa rodzaje postępowania. Uzależnione są one od stanu ogólnego przyszłej mamy i jej nienarodzonego dziecka. Pierwsze z nich ma za zadanie zapobiec dalszemu przedłużaniu czasu ciąży i polega na indukowaniu porodu. Drugie natomiast zakłada przyjęcie postawy wyczekującej, połączonej ze ścisłym monitorowaniem wskaźników dobrostanu płodu oraz stanu ogólnego ciężarnej. Aktywne postępowanie stosuje się jedynie w przypadkach, kiedy jest to uzasadnione poprzez konkretne wskazania medyczne (na przykład niedotlenienie płodu).

W zdecydowanej większości polskich szpitali przyjęto praktykę hospitalizacji ciężarnych, które ukończyły 40-tydzień ciąży lub są podejrzane o ciąże przenoszoną. Podczas pobytu na oddziale prowadzi się bezwzględny nadzór położniczy. Obejmuje on badania takie jak USG, KTG oraz rejestrację ruchów płodu. Na podstawie wyników wyżej wymienionych badań, stanu ogólnego ciężarnej oraz wyniku przeprowadzonej oceny przygotowania szyjki macicy do porodu zapada decyzja co do dalszego postępowania. Największą wagę w jej podejmowaniu ma dobro matki oraz dziecka. Zespół konsultujących specjalistów stara się za wszelką cenę zastosować rozwiązanie, które będzie najkorzystniejsze dla obojga.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Państwu lepiej zrozumieć, czym różni się od siebie ciąża przenoszona oraz ciąża przeterminowana i jakie jest postępowanie w obu tych stanach.

Bibliografia:
Położnictwo praktyczne i operacje położnicze – Joachim W. Dudenhausen
Położnictwo i ginekologia – Grzegorz H. Bręborowicz
Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Kamil, student VI roku medycyny. Szczególnie zainteresowany tematyką z zakresu medycyny rodzinnej i podstawowej opieki zdrowotnej oraz leczenia bólu. Wzorujący się na dawnym modelu stosowania medycyny, kiedy to lekarze zajmowali się pacjentem w sposób całościowy, udoskonalonym jednak o najbardziej aktualną medyczną wiedzę i nowoczesne metody terapeutyczne.

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.