Bez pierwszeństwa w kolejkach dla dzieci „samotnego rodzica”

MEN zapewnia, że od 2017 roku wszystkie dzieci w wieku od 3 do 5 lat będą miały zagwarantowane miejsce w przedszkolu. Jednak to zapewnienie pozostaje jeszcze w grupie obietnic. Zanim doczekamy się (lub nie) jego realizacji warto pochwalić MEN za projekt ustawy z dnia 6 grudnia, nad którym obecnie trwają prace w Senacie.

Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli

6 grudnia 2013 Sejm uchwalił ważne zmiany dla rodziców przedszkolaków, dokonano nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Przepisy mają wejść w życie 14 dni od ich ogłoszenia.

Wśród zmian wprowadzono przepis znoszący uprzywilejowanie rodziców żyjących w nieformalnych związkach.

Ustawa doprecyzowuje dwa ważne terminy:

  • samotnego wychowywania dziecka  –wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
  • rodziny wielodzietnej – czyli rodziny z co najmniej trójką dzieci.

Jeżeli kandydatów do publicznego przedszkola będzie więcej niż miejsc to wówczas w postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W drugim etapie rekrutacji może być brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Oznacza to, że teraz pierwszeństwo w procesie rekrutacji będzie miała rodzina wielodzietna (mająca co najmniej trójkę dzieci). Kończy się możliwość otrzymywania „dodatkowych punktów” dla rodziców deklarujących samotne wychowywanie dzieci, ale opiekujący się maluchem razem. Ustawodawca grozi kontrolą opieki społecznej, by skutecznie wyeliminować pokusę okłamywania w celu dostania się malucha do przedszkola. Zmiany wymusił Trybunał Konstytucyjny. Rekrutację do przedszkoli po wejściu w życie ustawy będzie regulowała ustawa a nie przepisy samorządowe. Ma być sprawiedliwiej. Czy tak będzie? Praktyka pokaże.

Jesteśmy tu dla Ciebie. Podejmujemy tematy, które dla nas, Rodziców, są ważne. Miło nam Ciebie gościć na naszej stronie! :) Pozostaw ślad po sobie w komentarzu! Jeśli prowadzisz bloga, chętnie Cię odwiedzimy! :)

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  1. Mysza Mysza

    To bardzo dobra wiadomość! Nareszice skończy się oszukiwanie i zmniejszy się ilość samotnych rodziców. skończy się dyskryminacja małżeństw

  2. krola krola

    A moja znajoma samotnie wychowująca kilkuletnie dziecko została potraktowana fatalnie jeszcze niedawno…nie obyło się bez komentarzy, bardzo przykre.

Polecane tematy