Badanie w ciąży w trakcie pracy – kiedy masz prawo do zwolnienia?

Każda kobieta w ciąży może zwolnić się z pracy, by udać się na badania zlecone przez lekarza. To jeden z jej przywilejów.

lekarzArt. 185  § 2 Kodeksu pracy głosi, że pracodawca jest zobowiązany zezwolić pracownicy w ciąży wykonać badania związane z ciążą w trakcie pracy, o ile nie można ich wykonać po jej zakończeniu (jeśli przychodnia jest otwarta w godzinach pracy pracownicy). Co równie ważne, pomimo nieobecności w pracy, ciężarnej przysługuje takie wynagrodzenie, jakby pracowała i nie opuszczała stanowiska pracy.

Niestety o zwolnienie nie mogą się ubiegać kobiety zatrudnione na umowę o dzieło czy zlecenie.

Bez znaczenia jest natomiast staż zatrudnienia oraz czas pracy, wymiar zatrudnienia.

Jednak uwaga, pracodawca może żądać udokumentowania badań, potwierdzenia, że są one zlecone. Poza tym badania muszą być zlecone przez lekarza pracownicy a nie zaplanowane przez nią samą. Pracodawca może również poprosić o zaświadczenie potwierdzające ciążę (jeśli ciąża jest widoczna takie zaświadczenie nie jest konieczne).

Do czasu zwolnienia liczy się nie tylko czas przeznaczony na wykonanie badania, ale również czas dotarcia na miejsce jego przeprowadzenia. Pracodawca powinien każdorazowo udzielić zwolnienia na czas badań. Przepisy nie uwzględniają żadnych limitów w tym zakresie.

Jeśli pracodawca nie chce udzielić wolnego lub odmawia zapłaty normalnego wynagrodzenia, to pracownica może dochodzić swoich praw przed sądem pracy.

Korzystałyście z tego prawa?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Jesteśmy tu dla Ciebie. Podejmujemy tematy, które dla nas, Rodziców, są ważne. Miło nam Ciebie gościć na naszej stronie! :) Pozostaw ślad po sobie w komentarzu! Jeśli prowadzisz bloga, chętnie Cię odwiedzimy! :)

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.