Kamil

Kamil, student VI roku medycyny. Szczególnie zainteresowany tematyką z zakresu medycyny rodzinnej i podstawowej opieki zdrowotnej oraz leczenia bólu. Wzorujący się na dawnym modelu stosowania medycyny, kiedy to lekarze zajmowali się pacjentem w sposób całościowy, udoskonalonym jednak o najbardziej aktualną medyczną wiedzę i nowoczesne metody terapeutyczne.

Wgłobienie jelita u dziecka – jak się objawia i jak leczyć?

Wgłobienie jelita u dziecka – jak się objawia i jak leczyć?

komentarzy: 0

Wgłobienie jelita jest najczęstszą przyczyną niedrożności przewodu pokarmowego w populacji maluchów poniżej 2 roku życia. Jego częstość jest szacowana na około 1,5-2,5 na 1000 dzieci w skali roku. W ponad 90-95% przypadków przyczyna choroby jest nieznana i nie stwierdza się …

Kamil
Choroba Leśniowskiego i Chrohna – rozpoznanie i leczenie

Choroba Leśniowskiego i Chrohna – rozpoznanie i leczenie

komentarzy: 0

Choroba Leśniowskiego i Crohna (ChLC)  to schorzenie zaliczane do grupy rozlanych, nieswoistych zapaleń jelit. W przeciwieństwie do wrzodziejącego zapalenia jelita grubego zmiany mogą lokalizować się w całym przewodzie pokarmowym (od odbytnicy do jamy ustnej). Częstość ChLC jest szacowana na 1-11,4/100 …

Kamil
Zespół Edwardsa – rzadki zespół wad wrodzonych

Zespół Edwardsa – rzadki zespół wad wrodzonych

komentarzy: 0

Zespół Edwardsa to rzadki zespół wad wrodzonych uwarunkowany trisomią chromosomu 18. Jego częstość według różnych danych jest szacowana na około 1 na 3000-3500 żywo urodzonych maluchów. Daje to w skali całej Polski od kilkunastu do kilkudziesięciu nowych przypadków każdego roku. …

Kamil
Dziecko spadło z łóżka. Co robić?

Dziecko spadło z łóżka. Co robić?

komentarzy: 0

Dzieci są bardzo ruchliwe i często nie w pełni świadome wszystkich skutków swojego postępowania. Predysponuje je to do różnego rodzaju wypadków i urazów, które stanowią główną przyczynę zgonów i niepełnosprawności w tej grupie wiekowej. Według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego, blisko …

Kamil
Lęk separacyjny – kiedy to już problem

Lęk separacyjny – kiedy to już problem

komentarzy: 0

Lęk jest naturalnym, nieprzyjemnym procesem emocjonalnym, który jest odpowiedzią organizmu na nadchodzące niebezpieczeństwo. U części osób może jednak przyjmować postać patologiczną. Przykładem takiego chorobliwego lęku charakterystycznego dla okresu dzieciństwa jest lęk separacyjny. Zatem, czym jest lęk separacyjny? W jaki sposób …

Kamil
Jakie są wczesne objawy chorób reumatycznych u dzieci?

Jakie są wczesne objawy chorób reumatycznych u dzieci?

komentarzy: 0

Większość osób uważa, iż choroby reumatyczne dotyczą wyłącznie osób starszych. W rzeczywistości jednak stwierdza się je również w populacji pediatrycznej. Spośród najczęściej stawianych diagnoz można wymienić młodzieńcze idiopatyczne zapalenie (MIZS) stawów, młodzieńcze spondyloartropatie, czy też toczeń. Zatem, jakie są wczesne …

Kamil
Zwichnięcie stawu – jak udzielić pomocy?

Zwichnięcie stawu – jak udzielić pomocy?

komentarzy: 0

Zwichnięcie jest jednym z najpoważniejszych urazów układu kostno-stawowego u dzieci i dorosłych. Jego istotą jest uszkodzenie okołostawowych struktur łącznotkankowych oraz utrata fizjologicznej łącznością pomiędzy kośćmi tworzącymi dany staw. Zatem, jak objawia się zwichnięcie stawu? Jak odróżnić zwichnięcie stawu od jego …

Kamil
Kiedy kaszel u dziecka jest objawem niepokojącym?

Kiedy kaszel u dziecka jest objawem niepokojącym?

komentarzy: 0

Kaszel jest jednym z objawów najczęściej zgłaszanych przez małych pacjentów lub ich opiekunów. W przeważającym odsetku przypadków u jego podłoża leży niewymagająca pilnej pomocy lekarskiej infekcja wirusowa. Oczywiście, kaszel może być również objawem alarmującym, wskazującym na konieczność konsultacji z pediatrą. …

Kamil
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – objawy i leczenie

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – objawy i leczenie

komentarzy: 0

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) to obok choroby Leśniowskiego-Crohna jedna z dwóch głównych postaci nieswoistych, rozlanych zapaleń jelit. Schorzenie ma charakter przewlekły i charakteryzuje się okresami zaostrzeń oraz często wieloletnich remisji. Pierwsze objawy choroby najczęściej pojawiają się między 15. a …

Kamil
Zespół Marfana – na czym polega choroba i jak ją leczyć?

Zespół Marfana – na czym polega choroba i jak ją leczyć?

komentarzy: 0

Zespół Marfana jest genetycznie uwarunkowaną chorobą tkanki łącznej. Nieprawidłowości w jej przebiegu dotyczą całego organizmu i charakteryzują się dużą zmiennością osobniczą. Częstość schorzenia jest szacowana według różnych badaczy na 1-2:10 000. Zatem, czym właściwie jest zespół Marfana? W jaki sposób …

Kamil
Jaki wpływ na rozwój dziecka ma nadmierny stres?

Jaki wpływ na rozwój dziecka ma nadmierny stres?

komentarzy: 0

Styl życia i poziom codziennego narażenia na stres są jednymi z głównych determinant zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Dotyczy to szczególnie dzieci w okresie dojrzewania, u których wiele chorób somatycznych jest uwarunkowane czynnikami psychogennymi (behawioralnymi). Zatem, jaki wpływ na rozwój dziecka …

Kamil
Pierwotna małopłytkowość immunologiczna – na czym polega?

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna – na czym polega?

komentarzy: 0

Płytki krwi są elementami morfotycznymi biorącymi udział w procesach hemostazy. Ich podstawowym zadaniem jest tamowanie wypływu krwi z uszkodzonych naczyń poprzez wytworzenie tak zwanego czopa płytkowego. U osób zdrowych ilość płytek w 1 mililitrze krwi powinna mieścić się w zakresie …

Kamil
Zespół Downa – przyczyny występowania i objawy

Zespół Downa – przyczyny występowania i objawy

komentarzy: 0

Każdy człowiek posiada tysiące genów ułożonych na 23 parach chromosomów (w tym na jednej parze tak zwanych chromosomów płciowych). Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w zakresie ich poprawności, liczby, czy też rozmieszczenia na łańcuchu DNA mogą prowadzić do różnego rodzaju chorób wrodzonych. …

Kamil
Opryszczka u dzieci – jak ją skutecznie leczyć?

Opryszczka u dzieci – jak ją skutecznie leczyć?

komentarzy: 0

Opryszczka jest schorzeniem zaliczanym do chorób zakaźnych. U jej podłoża leży infekcja wirusem HSV-1 lub HSV-2 (Herpes simplex virus – wirus opryszczki pospolitej). Szacuje się, iż typem 1 jest zakażone około 80% populacji ogólnej. Objawy, głównie pod postacią okresowo występującej …

Kamil
Zatrucie grzybami u dzieci – objawy i leczenie

Zatrucie grzybami u dzieci – objawy i leczenie

komentarzy: 0

Większość z nas lubi potrawy z grzybami. Zamiłowanie do nich nie idzie jednak zawsze w parze z umiejętnością odróżnienia gatunków jadalnych od trujących. Sprawia to, iż każdego roku notuje się w naszym kraju od kilkuset do nawet tysiąca przypadków zatruć. …

Kamil
Choroba von Willenbranda – wrodzona skaza krwotoczna

Choroba von Willenbranda – wrodzona skaza krwotoczna

komentarzy: 0

Choroba von Willenbranda (vWD) to najczęstsza, wrodzona skaza krwotoczna zaliczana do skaz osoczowych. Szacuje się, iż rodzi się z nią od około 0,6 do 1,3% maluchów. Skaza ma najczęściej łagodny przebieg i jest rozpoznawana u dziewczynek z przedłużającymi się krwawieniami …

Kamil
Biegunka przewlekła u dzieci – kiedy się pojawia i co oznacza?

Biegunka przewlekła u dzieci – kiedy się pojawia i co oznacza?

komentarzy: 0

Oddawanie płynnych lub półpłynnych stolców jest bardzo częstym objawem, który może towarzyszyć wielu chorobom. Szacuje się wręcz, iż ostra, wirusowa biegunka jest jedną z najczęściej występujących chorób dziecięcych. W większości przypadków biegunka charakteryzuje się krótkim czasem trwania (<14 dni). U …

Kamil
Ciało obce w uchu – działaj natychmiast!

Ciało obce w uchu – działaj natychmiast!

komentarzy: 0

Problem, jakim jest ciało obce w uchu, w 51% dotyczy populacji pediatrycznej. Najczęściej dotknięte są nim dzieci w wieku 0-5 lat (58% przypadków). W głównej mierze jest to związane z etapem rozwoju psychomotorycznego, na którym znajdują się maluchy w tym …

Kamil
Moczenie u dzieci – problem 300 tysięcy dzieci w Polsce

Moczenie u dzieci – problem 300 tysięcy dzieci w Polsce

komentarzy: 0

Moczenie u dzieci jest sporym problemem dla nich samych, jak i dla opiekujących się nimi rodziców. Szacuje się, iż problem ten dotyczy blisko 5-10% 7-letnich maluchów oraz 1% nastolatków i osób dorosłych. W odniesieniu do polskiej populacji daje to około …

Kamil
Omdlenia u dzieci – pierwsza pomoc, kiedy do lekarza

Omdlenia u dzieci – pierwsza pomoc, kiedy do lekarza

komentarzy: 0

Szacuje się, iż około 30% dzieci w wieku 10-18 lat omdlało chociaż raz w życiu. W większości przypadków taka przemijająca utrata przytomności jest niegroźna. Niemniej jednak nagłe omdlenie może być również objawem chorób, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu. Zatem, …

Kamil