Agnieszka Grabiec

Dr Agnieszka Grabiec, logopeda – założycielka gabinetu Mały Wielki Mówca w podwarszawskim Piasecznie. O swojej pracy i pasji, Agnieszka mówi: „Logopedia stała się, kolejnym po pracy naukowej oraz doktoracie wyzwaniem w moim życiu. Na każdym etapie mojego rozwoju duże znaczenie odgrywała umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi zarówno z dorosłymi jak i z dziećmi. Logopedia stała się moją pasją, którą łączę z muzyką i śpiewaniem. Dbałość o piękną i wyraźną polszczyznę realizuję także w życiu prywatnym. Jestem osobą ciepłą, serdeczną, kreatywną a praca z ludźmi jest moim powołaniem. Dotychczasowe doświadczenie i konieczność współpracy z różnym środowiskiem nauczyły mnie w sposób taktowny i spokojny radzenia sobie w każdej sytuacji. Łatwo nawiązuję kontakt i umiem podtrzymać rozmowę nawet z największym milczkiem.” Prywatnie, Dr Agnieszka jest mężatką i mamą dwóch synów: 14 letniego Krzysztofa i 7 letniego Stasia.

Wpływ telewizji na rozwój mowy

Wpływ telewizji na rozwój mowy

komentarzy: 2

Na rozwój dziecka już od najmłodszych lat mają wpływ różne czynniki otaczającego je świata. Na początku będą to osoby z najbliższego otoczenia, później rówieśnicy i nauczyciele w przedszkolu i szkole, a także media, w tym w dominującej części telewizja. Wiele …

Agnieszka Grabiec