Astma w ciąży – objawy i leczenie

Szacuje się, iż astma w ciąży może występować nawet u 7 do 9% kobiet będących w ciąży. Oprócz oczywistego zagrożenia dla matki stan ten jest również bardzo niebezpieczny dla samego dziecka – ciężarne cierpiące na astmę znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka wielu powikłań ciążowych. Co za tym idzie, odpowiednia diagnostyka oraz właściwe postępowanie terapeutyczne w tej grupie pacjentów nabiera szczególnego znaczenia.

Czym jest astma w ciąży i jak się objawia?

Astma jest heterogenną (zróżnicowaną pod względem obrazu klinicznego) chorobą, która charakteryzuje się zazwyczaj przewlekłym stanem zapalnym dróg oddechowych. Wśród definiujących ją objawów można wymienić między innymi świszczący oddech, duszność, uczucie ściskania w klatce piersiowej oraz suchy, napadowy kaszel. Co warte zaznaczenia, wymienione symptomy mają zmienne nasilenie i występują zazwyczaj okresowo (na przykład w wyniku kontaktu z alergenem w przypadku astmy alergicznej lub nadmiernego stresu i silnych emocji, czy też wysiłku fizycznego w astmie niealergicznej).

astma w ciąży

Astma, a zwiększone ryzyko powikłań ciążowych

Astma, zwłaszcza ta niekontrolowana (charakteryzującą się koniecznością częstego sięgania po leki doraźne i wybudzeniami ze snu z powodu kaszlu, czy też duszności), o ciężkim przebiegu, stwarza szereg istotnych zagrożeń dla samej ciężarnej, jak i jej nienarodzonego jeszcze dziecka. Wśród nich można wymienić:

Ciąża, a przebieg astmy

W poprzednim akapicie omówiliśmy wpływ astmy na ciążę. Należy jednak pamiętać, iż sama ciąża wpływa także na przebieg astmy – u jednej trzeciej ciężarnych dochodzi do pogorszenia się ich stanu, u jednej trzeciej pozostaje on bez zmian, a u jednej trzeciej ulega poprawie.

Co warte zaznaczenia, u pacjentek z przedciążową astmą niekontrolowaną, charakteryzującą się ciężkim przebiegiem obserwuje się w ciąży znacznie częściej pogorszenie się ich stanu. Kluczowa jest zatem poprawa kontroli choroby i jej skuteczne leczenie jeszcze przed planowanym poczęciem. Mechanizmy odpowiedzialne za te zmiany nie zostały w pełni poznane. Przypuszcza się, iż dużą role odgrywają w nich hormony ciążowe oraz modulujący wpływ ciąży na układ immunologiczny matki.

Leczenie astmy, a ciąża i okres karmienia piersią

Leczenie doraźne oraz przewlekłe astmy w ciąży nie różni się od schematu wykorzystywanego u pozostałych pacjentów. Tym samym podstawowymi lekami są:

  • Beta-mimetyki krótkodziałające wziewne. Leki te rozszerzają oskrzela i doraźne znoszą objawy choroby takie jak duszność, czy też świszczący oddech.
  • Glikokortykosteroidy wziewne – stanowią podstawę leczenie przewlekłego astmy.
  • Beta-mimetyki długodziałające wziewne – podobnie, jak GKS wziewne, z którymi muszą być zawsze podawane, są elementem leczenia przewlekłego.
  • Teofilina, kromony – stosowane jako leki drugiego rzutu.

Warto też wiedzieć, że te same leki mogą być bez żadnych ograniczeń stosowane w okresie karmienia piersią.

Podsumowując, kobiety chore na astmę mogą bezpiecznie zajść w ciąże oraz urodzić zdrowe dziecko. Należy jednak pamiętać, iż choroba ta predysponuje je do licznych powikłań ciążowych. Co za tym idzie powinny znajdować się w grupie pacjentek szczególnie często kontrolowanych przez ginekologia i pulmonologa.

Bibliografia:
Interna Szczeklika 2018/19.
Położnictwo i ginekologia Grzegorza H. Bręborowicza.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Kamil, student VI roku medycyny. Szczególnie zainteresowany tematyką z zakresu medycyny rodzinnej i podstawowej opieki zdrowotnej oraz leczenia bólu. Wzorujący się na dawnym modelu stosowania medycyny, kiedy to lekarze zajmowali się pacjentem w sposób całościowy, udoskonalonym jednak o najbardziej aktualną medyczną wiedzę i nowoczesne metody terapeutyczne.

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.