Agresywny uczeń terroryzuje całą klasę. Co robić?

Nauczyciele  nie kryją swoich spostrzeżeń. Skala agresji wśród dzieci, także tych najmłodszych, chodzących do pierwszych klas, dramatycznie wzrasta. Na porządku dziennym jest przeklinanie, agresja słowna, przepychanie się, jak również bicie czy rzucanie przedmiotami, niszczenie ich w chwilach zdenerwowania. W wielu klasach codziennie nauczyciele zmagają się z jednym lub kilkoma szczególnie agresywnymi dziećmi, które dezorganizują naukę w całej klasie. Czy jest na to sposób? Zwłaszcza w sytuacji, gdy rodzice agresywnych kilkulatków nie widzą problemu?

Agresja w szkole – szokujące statystyki

Według Ośrodka Rozwoju Edukacji, co dziesiąty uczeń jest nękany w szkole przez rówieśników. W podstawówce połowa uczniów mierzy się z obrażaniem i wyzwiskami, 25% jest wykluczonych z grupy rówieśniczej, a co 10. uczeń jest regularny nękany. Równie niepokojące są dane Najwyższej Izby Kontroli z agresją słowną spotkało się 74% uczniów podstawówki i 43% dzieci. O przemocy fizycznej mówiło 53% uczniów i 15% nauczycieli. Według Instytutu Badań Edukacyjnych chłopcy znacznie częściej stają się ofiarami agresji niż dziewczynki.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym obowiązkiem szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom zarówno podczas lekcji, jak i w przerwach między nimi. Zgodnie z artykułem 427 kc, z z Art. 415 i 444 odpowiedzialność cywilną za wypadek w szkole ponosi nauczyciel, pod którego opieką doszło do zdarzenia.

Nauczyciel nie ma łatwego zadania. Ciąży na nim obowiązek nauczania około 25 dzieci każdego dnia. Gdy trafi się w klasie jedno dziecko, które nie umie się dostosować do zasad panujących w szkole, cierpi cała klasa. Nauczyciel w praktyce zamiast poświęcić uwagę „grzecznym” dzieciom, koncentruje większość uwagi na trudnym dziecku.

agresywny uczeń

Dlaczego uczeń jest agresywny?

Agresywne zachowanie ucznia nie bierze się znikąd. Zazwyczaj wynika albo z błędów popełnianych przez rodziców w domu (brak jasnych zasad lub nadmiernie autorytarny styl wychowania, częstym źródłem problemów jest przemoc w rodzinie), albo z niekompetencji nauczyciela, który nie potrafi sprostać szczególnym wymogom danego dziecka. Coraz częstym problemem są również zaburzenia zachowania, które wymagają diagnostyki psychiatrycznej. Niestety w tym ostatnim przypadku szczególnie istotna staje się współpraca z rodzicami zaburzonego dziecka. Gdy jednak mama czy tata dziecka nie dopuszczają informacji, że ich dziecko może mieć problem, rozwiązanie go w praktyce staje się bardzo trudne.

Co może zrobić rodzic?

Na agresywne zachowania trzeba reagować. Dzisiaj są różne możliwości informowania o agresywnych zachowaniach, jedną z nich jest e-dziennik. Każdy rodzic za jego pośrednictwem może wysłać wiadomość do nauczyciela wychowawcy agresywnego ucznia, z prośbą o interwencję.

Następnym krokiem jest zgłoszenie problemu do pedagoga szkoły, kolejnym – zgłoszenie pisemne problemu do dyrektora szkoły (dyrektor musi pisemnie ustosunkować się do pisma rodzica).  Jako rodzice można też wystąpić z wnioskiem do dyrekcji o objęcie agresywnego dziecka nauczaniem indywidualnym.  Ponadto dyrektor powinien zaproponować rodzicom agresywnego ucznia pomoc psychologiczną – § 2 ust. 2 pkt 4, § 3, § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 09.08.2017 r. Poza tym, choć niestety rzadko to robi, ma możliwość poinformowania o sytuacji nieletniego agresywnego ucznia sąd rodzinny. Poza tym dyrektor szkoły ma możliwość zgłoszenia problemu do kuratorium z prośbą o przeniesienia ucznia do innej szkoły – art. 68 ust. 3 p.o.

Jeżeli na tym etapie nic się nie zmieni, kolejną możliwością jest interweniowanie w kuratorium oświaty, gdzie należy wysłać pełną dokumentację sprawy, informując o wcześniejszych poczynionych krokach. Wszystkie pisma należy wysyłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Niestety interwencja w kuratorium oświaty rzadko rozwiązuje problem, ponieważ instytucja ta w odpowiedzi sprawdza, czy szkoła podjęła odpowiednie działania i uzyskuje odpowiedź, że tak, szkoła próbuje go rozwiązać. Jeżeli szkoła bagatelizuje problem, można zgłosić się o pomoc do organu prowadzącego (wójta, burmistrza czy prezydenta).

Jeśli dziecko jest agresywne i robi krzywdę innym uczniom, warto każdorazowo po spornych sytuacjach udać się z dzieckiem do lekarza i uzyskać informacje o obrażeniach na skórze. Można także umówić się z psychologiem i uzyskać zaświadczenie, że dziecko na skutek sytuacji w szkole jest zestresowane i obawia się o swoje bezpieczeństwo.

Dodatkowo skuteczną strategią może być informowanie policji o każdym zajściu. Należy sporządzić pismo lub wybrać się na komisariat i złożyć zawiadomienie w przedmiocie pobicia, nękania itd.

Naruszanie nietykalności cielesnej, utrata poczucia bezpieczeństwa dziecka i ogromny stres to wystarczająco powody, by w razie braku współpracy z rodzicami agresywnego dziecka, oddać sprawę do instytucji, które mogą pomóc.

Agresywny uczeń w szkole? Sprawa w sądzie

Zgłoszenie sprawy nękania czy pobić na policję często kończy się w sądzie rodzinnym. Dziecko może zyskać w szkole nauczyciela wspomagającego, sąd może zdecydować o nadzorach kuratora i wizytach kontrolujących rodzinę.

Rodzic może również sam (nie czekając, aż krok ten poczyni policja) sporządzić „Wniosek o wgląd w sytuację dziecka” i złożyć go w sądzie rejonowym. W konsekwencji rodziną agresywnego dziecka zainteresuje się kuratora i pracownik socjalny.

Jesteśmy tu dla Ciebie. Podejmujemy tematy, które dla nas, Rodziców, są ważne. Miło nam Ciebie gościć na naszej stronie! :) Pozostaw ślad po sobie w komentarzu! Jeśli prowadzisz bloga, chętnie Cię odwiedzimy! :)

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  1. Mama 12 latka Mama 12 latka

    Ja rodzic ucznia kończącego dziś klasę 6 zmagam się z agresywnym kolega mojego syna od kilku lat , uczeń bardzo inteligentny , to trzeba przyznać , rodzice zero współpracy ze szkołą , policja interweniowała w szkole nie raz, sąd rodzinny też nic nie zrobił do tej pory , wychowawcą dziś zrezygnował bo już nie ma sił , dyrektor bezradny, a przed nami jeszcze 2 lata szkoły , a chłopak z roku na rok coraz gorszy i czuję się bez karny , gdzie mamy szukać pomocy , nasze dzieci są zagrożone boimy się posyłać do szkoły , szkoła zastraszana , rodzice zastraszani przez rodziców ucznia , co mamy zrobić? Czekać aż dojdzie do tragedii?