800 plus na dziecko – czy trzeba składać wnioski?

Od stycznia 2024 roku dotychczasowa kwota świadczenia wychowawczego 500 plus wzrosła do wysokości 800 zł. Zmiana ta jest konsekwencją uchwalonej ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dzięki tej podwyżce rodzice i opiekunowie prawni niepełnoletnich pociech dostaną rocznie, aż o 3600 zł więcej środków na utrzymanie dziecka, niż w ubiegłym roku. Wiele osób zastanawia się jednak, czy aby otrzymać powiększone świadczenie trzeba jeszcze składać jakieś dodatkowe wnioski. Co należy więc zrobić, żeby dostać wypłatę na dziecko w wysokości 800 zł?

800 plus na dziecko

800 plus od 2024 roku

Od 2024 roku kwota świadczenia finansowego w ramach programu „500 plus”; została zwiększona do 800 zł. Wszyscy beneficjenci mogą więc liczyć na większy dodatek wychowawczy na swoje dziecko. Już na etapie prac nad zmianami zapowiedziano jednak, że przelewy w nowej wysokości prawdopodobnie trafią na konta rodziców i opiekunów prawnych z nieznacznym opóźnieniem. Związane jest to bezpośrednio z przygotowaniami technicznymi, które wymagają czasu, aby prawidłowo przekazać podwyższone świadczenia. ZUS informuje więc, że pierwsze wypłaty „800 plus”; mogą być w niektórych przypadkach realizowane nawet do 29 lutego. Oznacza to, że część rodziców otrzyma w lutym dwa świadczenia wychowawcze w kwocie 800 zł – za styczeń i luty 2024.

800 plus – czy trzeba składać dodatkowe wnioski?

Dotychczasowi beneficjenci programu nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków o przyznanie większego świadczenia. Zmiana wysokości otrzymywanego wsparcia finansowego następuje bowiem automatycznie z urzędu. Nie wymaga więc podjęcia żadnych działań czy aktywności. ZUS poinformuje jednak wszystkie upoważnione osoby o wzroście zaświadczenia za pośrednictwem profilu na Platformie Informacyjno-Usługowej (PUE) ZU lub wiadomości wysłanej na wskazany adres mailowy bądź podany numer telefonu. Warto też pamiętać, że pominięcie lub nieodebranie wiadomości nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia na dziecko.

Kto może skorzystać z programu 800 plus?

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło osiemnastu lat. Istotne, że o tego rodzaju wsparcie finansowe może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców czy opiekunów prawnych. Otrzymają je zarówno małżeństwa, jak i osoby pozostające w nieformalnych związkach bądź rodzice samotnie wychowujący potomstwo. O świadczenie mogą więc ubiegać się:

  •  rodzice (matka lub ojciec) bądź faktyczni opiekunowie dziecka;
  • opiekunowie prawni;
  • dyrektorzy domów pomocy społecznej;
  • rodziny zastępcze;
  • osoby prowadzące dom dziecka;
  • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych
    bądź interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Kto musi złożyć wniosek o świadczenie 800 plus?

Istnieją jednak grupy osób, które aby otrzymać świadczenie muszą złożyć odpowiedni wniosek do ZUSu. Wśród nich wymienia się rodziców, którym właśnie urodziło się dziecko bądź osoby, które dopiero formalnie zostały opiekunami po ukończeniu procesu adopcyjnego. O dodatek wychowawczy na swoją pociechę mogą ubiegać się również rodziny, które z różnych względów do tej pory nie pobierały świadczenia, chociaż im przysługiwało. W takich sytuacjach trzeba po prostu złożyć nowy wniosek, ale już zaktualizowany o kwotę 800 zł, a nie 500 zł jak dotychczas.

Jednocześnie, warto pamiętać, że od 1 lutego 2024 Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie przyjmować nowe wnioski w ramach programu 800 plus na następny okres świadczeniowy od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025 roku. Rodzice, którym
nadal przysługuje świadczenie muszą ponownie złożyć wniosek do ZUS drogą elektroniczną przez PUE ZUS, aplikację mobilną mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Program znany wcześniej jako 500 plus działa od 1 kwietnia 2016 roku. Prawo do świadczenia wychowawczego otrzymuje się wyłącznie na rok, począwszy od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku kalendarzowego. Jeśli dziecko w tym czasie nadal nie ukończyło osiemnastu lat to należy złożyć kolejny wniosek o przedłużenie świadczenia na następny rok. Według danych rządowych w 2024 roku tego
rodzaju pomocą finansową zostanie objętych 6 mln 668 tys. dzieci. 

Bibliografia:Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2023 r.,
poz. 810).

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Jesteśmy tu dla Ciebie. Podejmujemy tematy, które dla nas, Rodziców, są ważne. Miło nam Ciebie gościć na naszej stronie! :) Pozostaw ślad po sobie w komentarzu! Jeśli prowadzisz bloga, chętnie Cię odwiedzimy! :)

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.*