Moczenie nocne – epidemiologia problemu, przyczyny, możliwości leczenia

Inf. prasowa komentarzy: 0

Nietrzymanie moczu stanowi istotny problem medyczny, społeczny i psychologiczny w populacji dziecięcej w Polsce. Szacuje się, że ten problem dotyczy ok. 300 000 dzieci w wieku od 5 do 18 lat.

9035239_l

Najczęstszym rodzajem nietrzymania moczu jest moczenie nocne i dotyka ono ok. 80% dzieci z zaburzeniami oddawania moczu. Moczenie nocne dzielimy na moczenie nocne monosymptomatyczne – jeśli jedynym objawem u dziecka jest nocne nietrzymanie moczu, i niemonosymptomatyczne – jeśli moczeniu nocnemu towarzyszą inne zaburzenia oddawania moczu np. moczenie dzienne, parcia naglące czy przerywany strumień moczu.

Przyczyny

U podłoża nocnego nietrzymania moczu u dzieci leżą pewne zaburzenia fizjologiczne dotyczące ilości produkowanego w nocy moczu, pojemności pęcherza i zaburzeń snu, a nie jak jest powszechnie przyjmowane – zaburzenia natury psychologicznej lub psychiatrycznej. Prawidłowo dziecko powyżej 5 roku życia powinno produkować 80% moczu w dzień, a 20% moczu w nocy, co pozwala przy prawidłowej pojemności pęcherza przespać całą noc bez konieczności wybudzania celem oddania moczu. Zależy to od prawidłowego dobowego rytmu wydzielania hormonu wazopresyny (mniej w dzień a więcej w nocy co powoduje zmniejszenie produkcji moczu). Dzieci moczące się podczas snu produkują takie same ilości moczu w dzień i w nocy (z uwagi na brak dobowego rytmu wydzielania wazopresyny), co może być przyczyną bezwiednego moczenia. Kolejnym elementem predysponującym do moczenia nocnego jest zbyt mała pojemność pęcherza moczowego – co prowadzi do „przelewania” się moczu z pęcherza w nocy. Na obydwie te sytuacje nakładają się zaburzenia snu powodujące, że sygnał z wypełnionego w nocy pęcherza jest zbyt slaby, aby obudzić dziecko i dochodzi do zmoczenia. Wspominane zaburzenia psychologiczne mogą występować u dzieci z moczeniem nocnym częściej niż w populacji ogólnej, ale jest to związane z niekorzystnym oddziaływaniem moczenia na dziecko. Udowodniono, że podjęcie skutecznego leczenia moczenia nocnego prowadzi do ustąpienia zaburzeń psychologicznych.

Możliwości leczenia

Celem podjęcia właściwego leczenia nietrzymania moczu podczas snu u dziecka, konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki schorzenia u lekarza pediatry lub lekarza rodzinnego. Po wykluczeniu poważnych chorób, które mogą leżeć u podłoża moczenia (zdarza się to na szczęście u bardzo niewielkiej grupy pacjentów) należy niezwłocznie podjąć leczenie, celem ograniczenia wielorakich skutków mimowolnego oddawania moczu w nocy (psychologicznych, społecznych rodzinnych, finansowych ect.). Podstawowe zasady leczenia takie jak prawidłowe przyjmowanie płynów w ciągu dnia i ograniczenie przyjmowania płynów na 2h przed snem mogą być wprowadzone u każdego dziecka. Dalsze etapy leczenia np. desmopresyną lub alarmem wybudzeniowym mogą być wprowadzone jedynie pod nadzorem lekarza.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź SuchyPoranek.pl

Dr n. med. Michał Maternik

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.